Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Åsikt

Vill du ha en diagnos på arbetsgruppen?

De instrument som finns för att mäta hur grupper fungerar i arbetslivet är otillräckliga. Det skriver Per Eisele, Blekinge tekniska högskola, efter att ha sammanställt utvärderingar. Han rekommenderar ett nytt instrument som arbetsplatser kan få testa gratis i forskningssyfte.

Publicerad: 2009-04-03

Du är chef eller personalansvarig och undrar hur arbetet fungerar i organisationens grupper. Kanske har du använt någon enkät för att försöka ta reda på hur medlemmarna själva uppfattat sitt arbete i grupp eller anlitat en konsult som observerat eller intervjuat gruppmedlemmar. Kanske har du, som väldigt många andra, blivit frustrerad över att utvärderingen blivit en kortvarig kick eller till och med frustrerande meningslöst.

Nu kommer dock konsultfirman Team Diagnostic LLC under ledning av professor Richard Hackman med ett nytt test Team Diagnosic Survey (TDS).

Detta verktyg har egenskapen att både ha en hög teoretisk och empirisk giltighet och vara utformad så att data direkt kommer till praktisk nytta. Tyvärr har de instrument som fram till idag använts, i bästa fall, bara en av dessa båda egenskaper. Många instrument saknar båda egenskaperna och används ändå av ren okunskap.

De vetenskapliga enkäterna om arbetsgrupper tar antingen upp bara några få av alla relevanta variabler eller så är det alldeles för tidskrävande att använda så att data inte kommer till praktisk nytta. De kommersiella instrumenten är lättillgängliga, men har så låg giltighet att datan inte borde användas. Risken för helt felaktiga tolkningar är helt enkelt alldels för stor. De vanligaste bristerna är att data insamlas som inte är kopplad till teorier om arbetsgrupper, något som omöjliggör en kritisk granskning av de slutsatser som dras.

Arbetsgruppers effektivitet påverkas både av individuella faktorer och av organisationsfaktorer. Ett minimumkrav på ett utvärderingsverktyg är därför att det tar upp både gruppers inre dynamik (struktur och processer) och extern dynamik (medlemmars sociala stil, ledarstil, organisationell kontext).
Team Diagnostic Survey (TDS) är uppbyggd kring 33 faktorer vilka korrekt analyserade ger ett pålitligt och giltigt svar på frågan: Hur fungerar gruppen?

De enda konkurrerande instrumenten fn är Team Development Survey som inte finns tillgängligt på svenska och Team Climate Inventory (TCI), som enligt min mening alldeles för ensidigt fokuserar på gruppmedlemmarnas tillfredställelse med arbetet i gruppen. TCI besvarar ungefär frågan; hur mår du?

TDS ger en komplett bild av arbetsgruppens situation sett både från den enskilde gruppmedlemmen, gruppen i sig och organisationen  – det är alltså ett intressant verktyg för diagnos av arbetsgrupper.

Vill din arbetsplats testa hur ni ligger till – kontakta mig på pei@bth.se. Jag har de forskningsmässiga rättigheterna och under detta år kan företag få data och analyser kostnadsfritt.

Per Eisele, Blekinge tekniska högskola

Publicerad: 2009-04-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!