Allt om arbetsmiljö logga
Forskning

Forskare: Stötta medarbetare i privata kriser

STÖD Arbetsplatser behöver bli bättre på att stötta anställda som drabbas av svår sjukdom, dödsfall eller sorg. Det menar Tiziana Sardiello, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Text : Ann Patmalnieks

Publicerad: 2024-05-07

Vi behöver hitta sätt att prata om det som är svårt också på jobbet tror Tiziana Sardiello. Foto: Juliana Wiklund

Hur kan arbetsgivare och kollegor stötta den som drabbats av en svår livshändelse? Det undersöks nu i ett stort EU-projekt. Tiziana Sardiello, forskare i arbetsvetenskap, är projektledare för den svenska delen av projektet.

Arbetsplatser har mycket att vinna på att ge stöd, säger hon.
– Alla vuxna människor kommer någon gång att drabbas av något svårt, som sjukdom, sorg eller att behöva vårda en anhörig. Då är stöd från arbetsplatsen lika viktigt som professionellt stöd.

– Den svenska delen av studien fokuserar på Norrbotten, där den gröna omställningen har gjort att många anställda med spetskompetens kommer från andra länder. Nätverket på arbetsplatsen, chefer och kollegor blir jätteviktiga när man inte har familjemedlemmar på plats. Det kan också bli svårare att få stöd när många arbetar digitalt på distans.

Hur ska studien gå till?
– Först vill vi få en bild av de landspecifika aspekterna i Sverige, Österrike, Storbritannien, Belgien och Grekland. Vad finns det för stöd på samhällsnivå? Sedan ska vi undersöka behov och existerande rutiner på olika arbetsplatser. Efter det vill vi utforma en grupp med forskare och nyckelpersoner i organisationerna som kan skapa ett skräddarsytt program för arbetsplatser. Företagen kan berätta om sina förutsättningar och vi kan tillsammans utforma strategier.

Som italienare kan jag tycka att det finns lite för mycket respekt för det privata i Sverige.

- Tiziana Sardiello

Tror du att det finns rutiner i dag?
– Nej, det tror jag inte i allmänhet. När vi har försökt rekrytera organisationer för att genomföra fältarbete säger många att det bara finns normala sjukskrivningsrutiner. Kanske att det finns i vissa organisationer som arbetar lite mer med att skapa en omsorgsfull arbetskultur.

Vad kan arbetsgivare vinna på att stötta?
– Det är bra för den psykosociala arbetsmiljön och kan vara ett sätt att attrahera och behålla personal. Dessutom kostar det att ha sjukskrivna medarbetare. Om någon går igenom en svår händelse påverkar det också kollegorna som kan behöva ta mer ansvar.

Men vill alla ha stöd av arbetsplatsen i privata kriser?
– Vi ska göra intervjuer med personer som gått igenom svåra händelser under svåra perioder och fråga om det. Men vi vet genom privata kontakter att det finns de som verkligen hade velat ha mer kontakt med kollegor under svåra livsperioder. Som italienare kan jag tycka att det finns lite för mycket respekt för det privata i Sverige. Man är inte så benägen att berätta, det är lite tabu. Jag tror att man behöver hitta sätt att prata om det som är svårt också på jobbet.

Foto: Juliana Wiklund

Publicerad: 2024-05-07

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!