Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Forskning

Mobilen påverkar andras arbetsmiljö

STUDIE Ägnar du mer uppmärksamhet åt mobilen än åt kollegorna? Fenomenet kallas phubbing och påverkar social arbetsmiljö, visar ett nytt forskningsprojekt.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-01-13

Forskarna undersöker fenomenet phubbing, att till exempel plocka upp mobilen mitt i ett pågående samtal. Foto: Adobe Stock

Phubbing kallas fenomenet när vi prioriterar vår telefon framför andra, fysiskt närvarande, personer. Det kommer från de engelska orden phone och snubbing där snubbing betyder nonchalera eller avvisa.

Och det handlar just om ett avvisande beteende när vi väljer att titta på telefonen i stället för att prata med någon eller till och med plockar upp telefonen i ett pågående samtal. Tidigare forskning har visat att detta gör att människor känner sig utestängda och utanför och det påverkar våra relationer negativt och stör kommunikationen.

Hur phubbing påverkar arbetsmiljön har varit ett relativt outforskat ämne men i ett treårigt forskningsprojekt på Göteborgs universitet undersöks nu hur mobilanvändning i sociala situationer under arbetsdagen påverkar.

Genom enkätundersökningar och intervjuer har forskarna undersökt mobilbeteenden på olika arbetsplatser i elinstallationsbranschen, hälso-och sjukvård och tandvård.ee

Sara Thomee. Foto: Johan Wingborg

– De preliminära resultaten visar att det finns samband mellan mobilanvändande och social arbetsmiljö, till exempel hur den sociala gemenskapen uppfattas, säger Sara Thomée, lektor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, som leder projektet.

Framträdande i resultaten är att upplevelsen av phubbing påverkas av ålder.

– Yngre använder sina telefoner mer och har färre åsikter om det. Det är givet och självklart att använda telefonen. De äldre har mer åsikter av typen ” jag minns tiden när vi pratade med varandra”.

Det var när Sara Thomée forskade om elolycksfall som hon började intresserade sig för hur mobilanvändandet påverkar arbetsmiljön.

– När jag intervjuade elektriker om hur de pratar om elolycksfall och om det var något de pratade om i fikarummet fick jag svaret: vadå pratar i fikarummet, då sitter man med sin telefon.

Vi ser inte att det har tystnat i personalrummen, folk pratar fortfarande med varandra men telefonen finns med.

- Sara Thomée

Sara Thomée trodde att de skulle få resultat som visade att mobilanvändandet kunde vara en säkerhetsrisk för elektriker eftersom den kan dra uppmärksamhet från arbetet.

– Men det var inget som framkom som ett problem. Det var självklart att man fokuserade på arbetsuppgiften i riskfyllda moment. Och vi ser inte att det har tystnat i personalrummen, folk pratar fortfarande med varandra men telefonen finns med, man kanske först kollar av telefonen och sedan pratar, säger Sara Thomée.

I intervjuerna framkom att mobilen uppfattades som ett sätt att återhämta.

– Det kan vara skönt att fly undan en stund och slippa intryck. Mobilen uppfattas vara ett sätt att återhämta sig på, men ger det återhämtning, det vet vi inte, det är något vi ska undersöka närmare, säger hon.

Forskarna ska nu gå vidare i en större undersökning där en enkät går ut till 4 000 yrkesverksamma personer för att få en tydligare bild hur sambanden mellan phubbing och arbetsmiljö ser ut, berättar Sara Thomée.

– Hur påverkar phubbing till exempel socialt stöd och social gemenskap och organisatoriskt engagemang. Vad är de egentliga orsakerna. Använder man till exempel mobilen för att man inte känner sig bekväm i en grupp och det är ett legitimt sätt att fly undan?

Se upp med phubbing!

  • Vi kan inte ha uppmärksamhet med kvalitet på två håll samtidigt. Att både läsa på mobilen och ha ett samtal med kvalitet med någon annan är inte möjligt.
  • Hur vi använder våra mobiler påverkar andra. Det är lätt att glömma bort att andra kan känna sig exkluderade när man själv är uppslukad av sin mobil.
  • Prata kring hur ni vill ha det på arbetsplatsen med mobilanvändande.

Källa: Sara Thomée

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-01-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!