Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Är det lag på att väktare ska bära skyddsväst?

Är det lag på att väktare ska bära skyddsväst?

Publicerad: 2008-06-13

Fråga: Är det lag på att väktare skall bära skyddsväst?

SVAR: Arbetsmiljöverket har jobbat med den här frågan och har uttryckt rekommendation om att skyddsväst ska användas som personlig utrustning vid vissa uppdrag, för att undvika dödsfall och olyckor. Inom arbetsmiljölagstiftningen generellt eller dess föreskrifter om skyddsutrustning finns inte preciserat att väktare ska bära skyddsväst. Den här typen av detaljerade regleringar finns vanligtvis i olika avtal, t ex kollektivavtal på arbetsplatsen och i er bransch. Det åligger arbetsgivaren att riskbedöma farliga situationer och tillhandahålla skyddsutrustning vid behov. Att tillgång till västar finns är alltså en viktig startpunkt. Så här skriver Arbetsmiljöverket gällande ämnet (efter en utredning av en dödsolycka i branschen): • Personlig skyddsutrustning, som skyddsväst, bör vara obligatorisk för väktare som ska vara beredda att gripa aggressiva personer. • Det bör vara obligatoriskt att ordningsvakter och väktare, som har anledning att göra gripanden, där det finns risk för konfrontation med aggressiva personer, har personlig skyddsutrustning som klarar knivstick. Skyddsväst behöver både ge skydd mot knivstick och samtidigt vara så pass bekväm att den inte känns obehaglig att använda. Även knivhandskar behövs. • Personlig skyddsutrustning Enligt 2 kap 7 § arbetsmiljölagen ska personlig skyddsutrustning användas om inte betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall kan nås på annat sätt. Enligt 5 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning ska personlig skyddsutrustning användas när risken för skada inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder. Arbetsgivaren ska vidare, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen ska ha för att skydda mot dessa.Läs mer på www.av.se här »I informationen finns namn på kontaktpersoner som specialiserat sig på dessa frågor på Arbetsmiljöverket, och som säkert kan ge ytterligare råd.

Publicerad: 2008-06-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!