Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Finns exempel på uppsägning p g a att man låtit bli att följa skyddsföreskrifter?

Kan ni ge något exempel på när någon arbetstagare blivit uppsagd från sin anställning på grund av underlåtenhet att följa skyddsföreskrifter eller liknande. Den enda jag hittat är de slaktare som ej använde ett förkläde.

Publicerad: 2008-08-20

Fråga: Kan ni ge något exempel på när någon arbetstagare blivit uppsagd från sin anställning på grund av underlåtenhet att följa skyddsföreskrifter eller liknande. Den enda jag hittat är de slaktare som ej använde ett förkläde.

SVAR: Jag har inte något ytterligare konkret exempel på detta, utan jag tror mest att det används som hot om uppsägning, för att få till stånd en förändring. Det händer säkert att enskilda personer blir uppsagda, t ex för att man systematiskt låtit bli att använda hjälm, skyddsglasögon eller skyddsskor, men detta finns ju inte samlat i några rättsfall el dyl om det inte drivits som rättssak. En expert på Talentum har hjälpt mig att leta i domsregistret ADR över fler rättsfall än detta från 1999:66, som handlade om ett slakteri och anställda som vägrade att ha på sig skyddsbrynja. Rubriken till målet är Avsked pga av olovlig strejk. AD fann att det inte fanns tillräckliga skäl för vare sig uppsägning eller avsked, men klandrar ändå de inblandade för att de inte följde myndighetsbeslutet, dvs Yrkesinspektionen/Arbetsmiljöverket. Det finns säkert tingsrättsdomar där man har behandlat uppsägningar i detta sammanhang och förmodligen förhandlingar på både lokal och central nivå i vissa riskfyllda branscher. Tyvärr har vi inte tillgång till detta. Men generellt kan man säga att det kan finnas saklig grund för uppsägning om anställd vägrar att använda föreskriven skyddsutrustning. Se vidare AML kap 3 § 4 och AFS 2001:3 §§ 11, där det föreskrivs att den anställde skall följa givna skyddsföreskrifter.

Publicerad: 2008-08-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!