Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Förhandlingen blev fel – vad gör vi?

Jag undrar om det finns en möjlighet att som arbetstagarpart ogiltigförklara en förhandling enligt MBL § 11 om införandet av fasta scheman i en arbetsgrupp som tidigare lagt sina egna scheman, om man efteråt, i ett lokalt kollektivavtal, upptäcker att fasta scheman strider mot kollektivavtalet? Vems är ansvaret för felet i denna fråga? Och hur ser eventuella straffrättsliga påföljder ut om arbetsgivarparten skulle vilja driva en sådan process?

Svarat av Jan Enqvist

Publicerad: 2014-03-27

Fråga: Jag undrar om det finns en möjlighet att som arbetstagarpart ogiltigförklara en förhandling enligt MBL § 11 om införandet av fasta scheman i en arbetsgrupp som tidigare lagt sina egna scheman, om man efteråt, i ett lokalt kollektivavtal, upptäcker att fasta scheman strider mot kollektivavtalet? Vems är ansvaret för felet i denna fråga? Och hur ser eventuella straffrättsliga påföljder ut om arbetsgivarparten skulle vilja driva en sådan process?

SVAR: Medbestämmandelagen 27 § lyder "Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet". Avtalet om fasta scheman är därmed ogiltigt. Jag antar att det är arbetsgivaren som drivit frågan om fasta scheman. Arbetsgivaren skulle, för att kunna teckna ett nytt avtal, först ha sagt upp det lokala kollektivavtalet, enligt MBL (se § 29-31). Ansvaret för avtalsbrottet får därmed anses ligga främst på arbetsgivaren. Det är om nu alls någon ska stå till svars i domstol, arbetsgivaren som ska göra det. Avtalsbrott får generellt inte straffrättslig påföljd, men kan drivas som civilmål med skadeståndanspråk. I ert fall föreslår jag kontakt med förbundsjurist för ställningstagande.

Svarat av jan enqvist

Publicerad: 2014-03-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!