Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Gäller diskrimineringsregler för feta numera?

Vi har i vår verksamhet flera personer som är gravt överviktiga och därför inte klarar av alla jobb som arbetet kräver. Vi får också sökande till vakanser och vikariat, som kanske inte heller de skulle klara alla arbetsuppgifter.
I december förklarade EU-domstolen att även fetma ska räknas som funktionshinder om den begränsar en medarbetares deltagande i arbetslivet på samma villkor som andra arbetstagare. Betyder detta att diskrimineringsreglerna gäller också för feta personer, dvs att vi inte får säga upp feta personer, och inte heller vid rekrytering får överväga om en kvalificerad, men överviktig, person kanske inte skulle klara alla arbetsmoment?

Svarat av Jan Enqvist

Publicerad: 2015-02-12

Vi har i vår verksamhet flera personer som är gravt överviktiga och därför inte klarar av alla jobb som arbetet kräver. Vi får också sökande till vakanser och vikariat, som kanske inte heller de skulle klara alla arbetsuppgifter.
I december förklarade EU-domstolen att även fetma ska räknas som funktionshinder om den begränsar en medarbetares deltagande i arbetslivet på samma villkor som andra arbetstagare. Betyder detta att diskrimineringsreglerna gäller också för feta personer, dvs att vi inte får säga upp feta personer, och inte heller vid rekrytering får överväga om en kvalificerad, men överviktig, person kanske inte skulle klara alla arbetsmoment?

SVAR: EU-domstolen säger inte att fetma generellt kan inordnas i diskrimineringsreglernas ”skyddade kategori” funktionshinder (de andra är bl a ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning), däremot menar domstolen att fetma kan räknas dit i svåra fall. Om ett enskilt fall av fetma ska räknas som funktionshinder, måste det bland annat innebära en minst årslång begränsning - faktisk eller förväntad - av ”normal daglig aktivitet”. I domen uttrycks detta som att fullständigt och verksamt (”full and effective”) deltagande i arbetslivet på samma grunder som andra anställda inte är möjligt. Ett exempel ges: Funktionshinder skulle föreligga om den arbetandes fetma hindrade deltagandet genom minskad rörlighet eller genom att dennes hälsotillstånd påverkas av yrkesarbetet eller att arbetet orsakar besvär. Ett funktionshinder av detta slag ska arbetsgivaren hantera enligt arbetsmiljölagens portalparagraf - att arbetsförhållandena ”ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar” och kravet på ”en lämplig organisation för arbetsanpassning och rehabilitering”. Skulle en arbetsgivare till äventyrs pröva att säga upp en person med svår fetma ”av personliga skäl” måste skälet eller skälen alltså vara andra än det hinder fetman utgör. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist gäller turordningsreglerna enligt las. Svårare blir det vid nyrekrytering. Bedömningen av en överviktig persons förmåga att klara allt vad ett jobb kräver måste göras ytterst seriöst, om ett för personen negativt besked ska stå sig i ett eventuellt diskrimineringsmål. Osäkerheten kan möjligen hävas genom provanställning

Svarat av jan enqvist

Publicerad: 2015-02-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!