Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Har chefen rätt att byta ut min dator utan min vetskap?

Har min chef rätt att gå in på mitt rum och byta ut datorn utan att informera mig först? Eftersom den nya datorn visade sig fungera mindre bra medförde bytet stora bekymmer för mig att fullgöra mitt arbete. Arbetsuppgifter blev försenade/fick sämre kvalitet vilket var frustrerande för mig. Vilket ansvar har min chef i det läget? Vilket ansvar har jag?
Datorbytet möjliggjordes av att vi alla har samma lösenord på datorerna. Måste jag ha det eller har jag rätt att ha ett eget?

Publicerad: 2008-07-16

Fråga: Har min chef rätt att gå in på mitt rum och byta ut datorn utan att informera mig först? Eftersom den nya datorn visade sig fungera mindre bra medförde bytet stora bekymmer för mig att fullgöra mitt arbete. Arbetsuppgifter blev försenade/fick sämre kvalitet vilket var frustrerande för mig. Vilket ansvar har min chef i det läget? Vilket ansvar har jag?
Datorbytet möjliggjordes av att vi alla har samma lösenord på datorerna. Måste jag ha det eller har jag rätt att ha ett eget?

SVAR: Datorn är ju arbetsgivarens egendom, men eftersom ditt arbete försvåras är det olämpligt att byta din dator utan din vetskap. Information är A och O i en sådan här situation. Det borde inte råda något tvivel om att chefen ansvarar för att arbetsuppgifter blir försenade, om du inte har tillgång till de arbetsredskap som du behöver för att utföra arbetet. Men har du ett självständigt arbete så är frustrationen ändå din och det är du som drabbas av konsekvenserna i första hand, och arbetsgivaren kanske i andra hand. Om bytet innebar att du fick en nyare dator, vilket motiveras av teknikutvecklingen, så är det inget konstigt, men det är bra om man får chans att förbereda sig. Vad gäller datorns lösenord, så brukar säkerhetsexperterna förespråka att inte alla har samma lösenord till sina respektive datorer, eftersom det är mer sårbart, även externt. Rekommendationen brukar vara att man har sitt eget lösenord på jobbdatorn, men att arbetsgivaren har en sammanställning över lösenorden på ett säkert ställe, ifall man behöver komma åt något. Arbetstagare kan ju komma och gå, medan en dator kan stå kvar (åtminstone något år..).

Publicerad: 2008-07-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!