Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Hur hittar jag psykosociala frågor till personalintervjun?

Jag är rätt ny som skyddsombud på min arbetsplats och har fått i uppdrag att inventera den psykosociala arbetsmiljön.
Vi arbetar i öppet kontorslandskap, 3-skift, där det ibland är väldigt stressigt och ibland väldigt lugnt (arbetar med störningshantering).
Jag skulle behöva ha hjälp med frågor till personalen som jag skall intervjua under en tidsperiod. Har ni några sådana??

Publicerad: 2008-11-05

Fråga: Jag är rätt ny som skyddsombud på min arbetsplats och har fått i uppdrag att inventera den psykosociala arbetsmiljön.
Vi arbetar i öppet kontorslandskap, 3-skift, där det ibland är väldigt stressigt och ibland väldigt lugnt (arbetar med störningshantering).
Jag skulle behöva ha hjälp med frågor till personalen som jag skall intervjua under en tidsperiod. Har ni några sådana??

SVAR: Det var ett intressant och viktigt uppdrag du fått! Vi jobbar mycket med inventering av den psykosociala miljön och har heldagsutbildning i Psykosocial skyddsrond, se:http://www.arbetsmiljoforum.se/menuID=35Vi har en enkät med 30 frågor om organisation, ledarskap och medarbetarskap:http://www.arbetsmiljoforum.se/menuID=28I vår praktiska handbok A-boken, täcks nio frågeområden in vad gäller verksamhetsutveckling och vi har samlat många checklistor för ett utvecklande heltäckande arbetsmiljöarbete:http://www.arbetsmiljoforum.se/menuID=274Utöver detta finns det ju olika checklistor på olika hemsidor, som man kan ta hjälp av. Det är ganska bra att använda redan etablerade frågemallar, för att undvika de fällor/missförstånd som kan uppstå med hemsnickrade intervjuguider. Men det beror ju på hur van man är vid intervjumetodik förstås. Sedan måste man ändå, som alltid med checklistor, anpassa dem till sin egen verksamhet, stryka och lägga till frågor utifrån er situation. Frågemallen styrs också av vad ni sedan ska göra med resultatet. Bestäm det i förväg, så du kan vara tydlig mot de anställda, för du kommer säkerligen få väldigt mycket information från dina kollegor. Arbetskamraterna behöver veta om de kommer vara anonyma i "slutrapporten". Berätta om när och i vilken form de får ta del av resultatet. Om du ska göra frågorna själv är mitt förslag är att du inledningsvis översiktligt ringar in vilka frågeområden ni vill täcka in i undersökningen och att du skissar på följd/fördjupningsfrågor till varje område. Använd som sagt var gärna befintliga frågor som grund, för de är oftast vetenskapligt underbyggda. Bolla med arbetsgivaren/uppdragsgivaren, så att ni har samma bild av vad denna undersökning ska leda till. Avgränsa dig, om det visar sig bli för omfattande - det är lätt hänt inom det psykosociala området! Se till att avsätta minst en intervjutimme med varje anställd, eller pröva gruppintervjuer om det är lämpligt hos er. Var också lite mentalt förberedd på att vissa individer kan känna sig obekväma med att öppna upp sig inför en kollega, som dessutom ska rapportera vidare till ledningen. Det kan krävas tillit och trygghet för att blotta eventuella brister i arbetssituationen. Där kan en extern intervjuare, t ex från företagshälsovården/organisationskonsult ha en fördel gällande "anonymiteten". Hoppas du hittar vad du söker och lycka till!

Publicerad: 2008-11-05

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!