Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Hur lång tid har arbetsgivaren på sig att genomföra bulleråtgärderna?

Jag arbetar på en förskola. För ett halvår sedan utfördes en bullerkartläggning utav en skyddsingenjör. Resultatet visade att ljudnivån är alldeles för hög. Decibelnivån överskreds, en dag då endast 14 barn utav 20 var närvarande.
En viss del är åtgärdad men flera punkter återstår, bla. inköp av ljuddämpande bord, djuddämpande filtmattor i leklådor.

Publicerad: 2008-05-26

Fråga: Jag arbetar på en förskola. För ett halvår sedan utfördes en bullerkartläggning utav en skyddsingenjör. Resultatet visade att ljudnivån är alldeles för hög. Decibelnivån överskreds, en dag då endast 14 barn utav 20 var närvarande.
En viss del är åtgärdad men flera punkter återstår, bla. inköp av ljuddämpande bord, djuddämpande filtmattor i leklådor.
Jag och mina kollegor har talat med chefen och hon har sagt att resterande kommer att åtgärdas senare, men just nu kan hon inte göra något eftersom att det är köpstopp i kommunen.
Hur lång tid har då Kommunen på sig att åtgärda detta?

SVAR: Så segt att behöva vänta nästan ett år på att få loss medel för bullerdämpande insatser, speciellt som ni pedagoger dagligen arbetar i denna bullriga miljö. Och som jag bedömer det, så verkar vissa av investeringarna (som filtmattor i lådorna), inte vara speciellt kostsamma heller. Om denna mätning är ett resultat av en sk 6:6A-anmälan som skyddsombudet gjort, så finns det tidsramar för när arbetsgivaren ska respondera och genomföra åtgärderna. Se Arbetsmiljölagens kapitel 6, §6A om Skyddsombudets rätt att begära åtgärd eller undersökning (finns på www.av.se) Om bullermätningen inte tillkommit enligt ovanstående, ska ni be arbetsgivaren göra en handlingsplan med tidsramar för de planerade investeringarna. Ni ska i handlingsplanen lista VILKA åtgärder som ska genomföras, NÄR det ska vara klart och VEM som ansvarar för detta. Uppföljningsmöte bokas in, så man kan bocka av genomförda åtgärder, enligt systematiken i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det åligger alla arbetsgivare att inventera och minimera arbetsplatsens risker, men det räcker inte att bara undersöka riskerna, utan man måste genomföra förbättringsåtgärderna också, annars har man slängt pengarna i sjön för mätningen! Kör man fast med budgeten behöver åtgärderna prioriteras kortsiktigt, respektive långsiktigt, så att investeringen blir hanterlig för ledningen. Detta bör meddelas de anställda, så de vet vad som händer med de förväntade förbättringsåtgärderna. En undersökning skapar alltid förväntningar som behöver levas upp till, annars riskerar missnöjet i arbetsgruppen att öka. En annan aspekt som inte behöver kosta så mycket pengar, kan vara att ni pedagoger under tiden funderar på om arbetet kan organiseras annorlunda, för att uppnå en mer ljuddämpande effekt. Jag tänker på mindre barngrupper - att barnen vistas i olika rum vid olika aktiviteter, utomhus/inomhus, avledande manövrar vid för hög ljudnivå, uppmuntran till rofyllda lekar osv. Gör gärna ljudmiljön till ett övergripande tema att jobba vidare med på olika sätt, under en period! Involvera barnen, prata om det ömtåliga örat, den viktiga hörseln och utveckla tillsammans er ljudmiljö. Där är ju ni proffs, och kan med er gemensamma erfarenhet tänka till hur man kan bryta ev. negativa mönster och skapa en lugnare miljö, till gagn för såväl barn som personal.

Publicerad: 2008-05-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!