Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Hur mycket ska vi anpassa för att undvika smitta?

Hur försiktiga gällande Corona ska vi vara på jobbet när pandemin förhoppningsvis dragit sig tillbaka om några månader? Enligt experterna får vi ju lära oss leva med smittan framöver. Ska vi även under hösten undvika att sitta flera i små konferensrum, flytta skrivborden från varandra, vädra mer och använda munskydd i närkontakt, etc?

Svarat av Jan Enqvist

Publicerad: 2021-10-14

Fråga: Hur försiktiga gällande Corona ska vi vara på jobbet när pandemin förhoppningsvis dragit sig tillbaka om några månader? Enligt experterna får vi ju lära oss leva med smittan framöver. Ska vi även under hösten undvika att sitta flera i små konferensrum, flytta skrivborden från varandra, vädra mer och använda munskydd i närkontakt, etc?

SVAR: Man vet idag att olika varianter av viruset – epsilon, zeta … lambda – utvecklats där vaccineringarna är på efterkälken: varianter som kan få global spridning och som befintliga vacciner kanske inte rår på i tillräcklig grad. Det kan betyda ett arbetsliv med ständigt förändrade restriktioner, skarpare eller mildare beroende på rådande riskpanorama. Någon snar allmän återgång till Corona-riskfria kontakter på arbete eller under fritid står inte i utsikt. Man kan hoppas att pandemin ökat insikten om att virus som hittills bara drabbat olika djurarter, och som de omsider blivit immuniserade mot, men bär på, lätt kan överföras till människor vid närkontakt. Det finns många goda skäl till bättre djurhantering, mm. På företags- och individnivå kan man välja att vara mer försiktig än vad allmänna råd och rekommendation bjuder. Hur långt utöver dem är en fråga om överenskommelser på företaget, vilja och attityd hos individen – i båda fallen alltså en fråga om omdöme. De deviserna gäller fortfarande: ”bättre förebygga än bota” och ”safety first”. Det kan betyda att undvika trängsel i små konferensutrymmen, att se över ventilation och städning och att inrätta arbetsplatser på rimliga avstånd från varandra. Nolltolerans mot att jobba förkyld på plats, egna rum för känsliga personer och fortsatta möjligheter att när så passar jobba hemifrån kan också vara goda idéer.

Svarat av jan enqvist

Publicerad: 2021-10-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!