Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Hur stoppar jag kränkande klotter?

Jag har en fundering  om hur jag går vidare efter att ha upptäckt kränkande klotter på arbetsplatsen om mig själv, angående min sexuella läggning, vilka på jobbet bör jag prata om det här med? Personalansvarig? Min närmsta chef? Skyddsombud?
Bör jag skriva en tillbudsrapport, bör jag polisanmäla händelsen?
Någon har alltså klottrat mitt namn och min sexuella läggning inne på toaletten på jobbet, och min läggning är inget jag är särskilt öppen med på jobbet.
Jag vet inte vem på jobbet jag ska prata med om det här så har i skrivandets stund hållit det för mej själv.

Publicerad: 2013-05-21

Fråga: Jag har en fundering  om hur jag går vidare efter att ha upptäckt kränkande klotter på arbetsplatsen om mig själv, angående min sexuella läggning, vilka på jobbet bör jag prata om det här med? Personalansvarig? Min närmsta chef? Skyddsombud?
Bör jag skriva en tillbudsrapport, bör jag polisanmäla händelsen?
Någon har alltså klottrat mitt namn och min sexuella läggning inne på toaletten på jobbet, och min läggning är inget jag är särskilt öppen med på jobbet.
Jag vet inte vem på jobbet jag ska prata med om det här så har i skrivandets stund hållit det för mej själv.

SVAR: Du ska kontakta din närmsta chef. Om hen inte vidtar åtgärder bör du anmäla företaget till DO. Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person och som har samband med: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om en arbetsgivare eller någon som representerar arbetsgivaren utsätter dig för trakasserier räknas det som diskriminering enligt lagen. Det gäller även om arbetsgivaren säger till någon annan att trakassera dig. Då kan du anmäla arbetsgivaren till ditt fack eller till DO. Om en kollega utsätter dig för trakasserier räknas det inte som diskriminering enligt lagen. Däremot måste en arbetsgivare som fått reda på att någon anser sig utsatt för trakasserier på arbetsplatsen utreda och sätta stopp för trakasserierna. Trakasserier är alltid arbetsgivarens ansvar!

Publicerad: 2013-05-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!