Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Kan chefen vara skyddsombud?

EXPERTFRÅGAN Vi har ett lokalt skyddsombud som nu blir tf sektionschef. Kan hen fortsätta att vara skyddsombud? Det känns motsägelsefullt tycker frågeställaren.

Svarat av Jan Enqvist

Publicerad: 2023-01-17

Det är viktigt att skilja mellan chefer i arbetsledande ställning och chefer utan underställda skriver Jan Enqvist.
Foto: Elsa Frizell

SVAR Skyddsombudets lojalitet ska vara hos dem som valt eller utsett denne, eller, som arbetsmiljölagen uttrycker det: skyddsombudet ”företräder” arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Då kan skyddsombudet inte samtidigt företräda arbetsgivaren, vilket en befordran till chef – även tillförordnad – med arbetsledande funktion medför.

Det är dock viktigt att skilja mellan chefer i arbetsledande ställning och chefer utan underställda; en verksamhet kan till exempel ha en chef med uppgift att bevaka omvärlden eller att utbilda inom verksamheten, men utan anställda att vara chef över. Sådana chefer kan vara skyddsombud, men en varning är på plats; de berörs inte på samma sätt som vanliga arbetstagare av arbetsgivarens ”rätt att leda och fördela arbetet”, till exempel att bestämma om rationaliseringar. Jag tror att få chefer i den kategorin skulle acceptera att bli valda till skyddsombud för andra än just cheferna på företaget.

Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf två har en formulering som berör din fråga. ”För skyddsombud bör ersättare utses”. Detta råd siktar på att ett skyddsombud kanske inte kan fullgöra uppdraget under en period eller tiden ut: de tre år som det vanligen omfattar. Sjukdom, omorganisering eller, som här, befordran är möjliga hinder.

En tillförordnad, arbetsledande sektionschef som återgår till sin tidigare, underordnade tjänst kan utan vidare åter axla skyddsombudsrollen om inte annat bestäms av det lokala facket eller de arbetskamrater som ursprungligen gjorde valet.

Svarat av jan enqvist

Foto: Elsa Frizell

Publicerad: 2023-01-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!