Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Kan jag kräva att få jobba hemma?

Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på en reklamfirma och har under pandemin nästan uteslutande arbetat hemifrån. Nu vill min chef att jag ska vara på plats på jobbet ett par dagar i veckan istället. Jag känner mig mycket oroad inför att behöva åka kollektivtrafik och sitta i ett öppet kontorslandskap. Jobbet går ju precis lika bra att utföra hemifrån. Vad gäller för mig?

Svarat av Björn Alquist

Publicerad: 2021-03-09

Fråga: Jag arbetar som verksamhetsutvecklare på en reklamfirma och har under pandemin nästan uteslutande arbetat hemifrån. Nu vill min chef att jag ska vara på plats på jobbet ett par dagar i veckan istället. Jag känner mig mycket oroad inför att behöva åka kollektivtrafik och sitta i ett öppet kontorslandskap. Jobbet går ju precis lika bra att utföra hemifrån. Vad gäller för mig?

SVAR: I ett anställningsförhållande är det arbetsgivaren som inom ramen för sin arbetsledningsrätt bestämmer var någonstans och på vilket sätt som arbetet ska utföras. Arbetsledningsrätten kan inskränkas, bl a genom det enskilda anställningsavtalet, genom kollektivavtal och i vissa fall genom tvingande lagstiftning, exempelvis diskrimineringslagen. OM DU OCH din arbetsgivare inte avtalat om något annat är du i regel tvingad att inställa dig på din arbetsplats enligt instruktion. Skulle du välja att utebli riskerar du din anställning, eftersom agerandet är att betrakta som olovlig frånvaro alternativt arbetsvägran. Arbetsdomstolen har i sin praxis intagit en särskilt sträng syn på situationer då en medarbetare bryter mot en tydlig instruktion från sin arbetsgivare. Redan vid enstaka förseelser riskerar du din anställning. Arbetsgivaren har dock ett ansvar utifrån arbetsmiljölagen att tillhandahålla en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete och förebygga de risker, exempelvis smitta under en pandemi, som kan uppstå på arbetsplatsen. DET SYSTEMATISKA arbetsmiljöarbetet innebär en skyldighet för arbetsgivaren att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt så att kraven på en god arbetsmiljö uppfylls. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att minimera smittorisken för det arbete som utförs på plats, exempelvis genom att begränsa antalet medarbetare som är på kontoret samtidigt – och erbjuda hemarbete eller alternativa arbetstider för att få ner antalet, se till att det går att tvätta händerna, hålla avstånd och att städrutiner och ventilationskapacitet ses över. Om det finns ett skyddsombud/arbetsmiljöombud på arbetsplatsen har detta förmodligen redan kontaktats av arbetsgivaren för att samverka kring hur riskerna kan minimeras utifrån hur coronaviruset påverkar er typ av verksamhet. Uppmana annars skyddsombudet att göra detta. DET FINNS checklistor för hjälp, (googla checklista corona). Om det saknas skyddsombud/arbetsmiljöombud hos er kan du om du upplever allvarliga brister vända dig till ledningen och om detta inte hjälper till Arbetsmiljöverket. ARBETSMILJÖLAGEN GÄLLER för all verksamhet där arbetstagaren utför arbete för en arbetsgivares räkning. Arbetsgivaren har alltså inte ett arbetsmiljöansvar i kollektivtrafiken. Sammanfattningsvis kan du inte kräva att få jobba hemifrån. Arbetsgivaren är å sin sida skyldig att tillhandahålla en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Svarat av björn alquist

Publicerad: 2021-03-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!