Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Kan jag ta en farlig buss ur trafik?

Jag är relativ ny som ombud och tycker jag får dåligt med info från sektionen, så här kommer två frågor: Jag kör buss i lokaltrafik åt en underentreprenör. Kan jag som skyddsombud ta en buss ur trafik, som är trafikfarlig, ex helt slitna däck?
Fråga två, som skyddsombud när man t ex ska göra ett jobb, söka info mm, ta ledigt för att ha eget skyddsarbete eller kanske en kollega vill ha hjälp, måste man gå genom huvudskyddsombudet? Är det den som bestämmer vad/hur jag kan göra?

Publicerad: 2012-09-27

Fråga: Jag är relativ ny som ombud och tycker jag får dåligt med info från sektionen, så här kommer två frågor: Jag kör buss i lokaltrafik åt en underentreprenör. Kan jag som skyddsombud ta en buss ur trafik, som är trafikfarlig, ex helt slitna däck?
Fråga två, som skyddsombud när man t ex ska göra ett jobb, söka info mm, ta ledigt för att ha eget skyddsarbete eller kanske en kollega vill ha hjälp, måste man gå genom huvudskyddsombudet? Är det den som bestämmer vad/hur jag kan göra?

SVAR: För att stoppa ett arbete, t ex ta en buss med brister ur trafik, krävs att det ska föreligga ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” (arbetsmiljölagen, AML, 6 kap. 7 §). Jag anser att det villkoret är uppfyllt om bussen har blankslitna däck. Lagen kräver ju 1,6 mm mönsterdjup, så att fordonet skulle få körförbud vid en eventuell poliskontroll. Utöver det lagstadgade mönsterdjupet rekommenderas ett större - 3 mm - för bra väggrepp vid risk för vattenplaning. Vintertid – 1 dec-31 mars – ska mönsterdjupet vara minst 5 mm. Andra riskfaktorer som glapp i styrningen eller undermåliga bromsar kan också vara skäl till att förbjuda arbete med bussen. Du ska emellertid, om möjligt, alltid först vända dig till arbetsgivaren med begäran om att bussen åtgärdas. Om arbetsgivaren inte är enig gäller ditt stopp tills dess Arbetsmiljöverket tagit ställning. Ett skyddsombud som stoppar ett arbete ”obefogat” (s k okynnesstopp) kan drabbas av anspråk på skadestånd. Har skyddsombudet däremot ”goda skäl” att tro att villkoret i AML är uppfyllt går han eller hon fri från sådana. Det kan också påpekas att inte bara förarens säkerhet skyddas av arbetsmiljölagen, även om detta är grundtanken med denna lag, utan också passagerarnas och medtrafikanternas. Den andra frågan har ett enkelt svar: I frågor som berör bara ditt eget skyddsområde avgör du själv.

Publicerad: 2012-09-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!