Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Kan man kräva varmare vatten i nödduschen?

Jag jobbar i ett smältverk där det finns nödduch men enbart kallvatten finns i dem. Kan man ställa krav på tempererat vatten i dem?

Publicerad: 2008-11-19

Fråga: Jag jobbar i ett smältverk där det finns nödduch men enbart kallvatten finns i dem. Kan man ställa krav på tempererat vatten i dem?

SVAR: Uppgifter om tempererat vatten i nödduschar finns i föreskriften Första Hjälpen och krishantering, (AFS 1999:7). I § 10 står bl a: " Vid hantering av frätande ämnen skall installation av tempererat vatten till nöddusch övervägas." I kommentaren till § 10 på sid 20: "Ofta krävs en lång spoltid för att hindra vidare skada och för att lindra smärta. (...) Det är lättare att uthärda en längre tids duschning om vattnet är tempererat. Socialstyrelsen rekommenderar att avspolning sker med tempererat vatten (30–37°C) när den skadade exponerats för ämnen som är frätande på huden eller som efter hudupptag medför förgiftningsrisk." "För nöddusch med tempererat vatten behövs en tillförlitlig temperaturvakt." Krav på nödduschar (och ögonspolning) finns också omnämnt i föreskriften Laboratoriearbete med kemikalier (AFS 1997:10): "Nödduschen skall vara lättillgänglig. Duschen skall vara lätt att utlösa både för en stående och en krypande person. Vattnet skall fortsätta att spola automatiskt efter att duschen utlösts. Att nöddusch fungerar på avsett sätt skall kontrolleras minst en gång i halvåret. Kontrollerna skall dokumenteras." Vad gäller tempererat vatten, måste man spola igenom anordningen med jämna mellanrum för att inte riskera bakterietillväxt. Temperaturvakten ska vara av säkert slag, så att vattentemperaturen inte påverkas av eventuella tryck- och temperaturändringar i vattenledningen. Föreskrifterna finns på Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se, under rubrik Lag & Rätt.

Publicerad: 2008-11-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!