Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Kan vårt HSO introducera andras anställda?

FRÅGA EXPERTEN När två olika företag delar samma fysiska plats innanför ”staketen", får huvudskyddsombudet hålla introduktion till området för det andras företagets nyanställda? Johan Holm reder ut vad som gäller.

Publicerad: 2023-06-01

Foto: Adobe Stock

FRÅGA Jag har en fråga om vad vårt huvudskyddsombud (Arbetsställets huvudskyddsombud, AHSO) får göra. Vi är två olika företag som delar samma fysiska plats innanför ”staketen”, alltså ett större företag där två andra företag hyr byggnader för sin verksamhet.

De andra mindre företagen som hyr in sig önskar nu att vårt huvudskyddsombud även ska hålla introduktion till fabriken och området för deras nyanställda.

Kan man genom någon form av avtal skriva att huvudskyddsombudet har rätt att ha introduktion för ett annat företags anställda? Är det inte så att huvudskyddsombudet agerar utanför sitt skyddsområde i så fall? Gör vi som arbetsgivare för huvudskyddsombudet i så fall något fel om vi upprättar någon form av samarbetsavtal kring ovan?

SVAR: Först kan konstateras att skyddsombud utses för ett arbetsställe (6 kap. 2 § i arbetsmiljölagen, AML). Arbetsställe definieras inte i lagen men enligt förarbetena är det ett lokalt avgränsade område inom vilket en arbetsgivare i och för sin verksamhet bedriver arbete. Även huvudskyddsombuden utses vid ett arbetsställe för att samordna övriga skyddsombudens verksamhet (6 kap. 3 § AML). Även om arbetsmiljölagen inte talar om att skyddsombud eller huvudskyddsombud utses hos en viss arbetsgivare, är det närmast underförstått med tanke på arbetsmiljölagens uppbyggnad att skyddsombudets rättigheter gäller i förhållande till den arbetsgivare där denne är anställd (undantaget är förstås de regionala skyddsombuden). Skyddsombud har dock rätt till att få tillträde även till arbetsställe som arbetsgivaren inte råder över i den omfattning som krävs för att utföra sitt uppdrag (6 kap. 10 § andra stycket AML).

Oavsett eventuella begränsningar av skyddsombudets befogenheter och ansvar, finns det inte något förbud för en anställd, som också är huvudskyddsombud, att ha introduktioner för anställda på andra företag. Dock är det mer rimligt att se detta som något som den anställde gör i egenskap av anställd, och inte i rollen som huvudskyddsombud eftersom det är en roll som denne inte har i förhållande till de andra företagen. Jag kan inte se att det finns något hinder för ert företag att tillhandahålla tjänsten att informera om arbetsmiljöfrågor. Det bör dock vara tydligt att denne gör det i egenskap av anställd och inte i sin roll som huvudskyddsombud.

 /Johan Holm, forskare arbetsmiljörätt, Umeå Universitet

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-06-01

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!