Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Kan vi ställa kompetenskrav på vår oengagerade kollega?

Efter många år och mycket irritation så har vi anställda fått nog – och cheferna lyssnar men gör inget konkret. I vårt arbete är det viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som händer på marknaden, vara organiserad och ha framförhållning för att inte hamna bakom – det är en specialistbutik vi jobbar i. Vår kollega har ett ”brinnande ointresse” för sitt jobb, tar inte del av utbildningar, kommer försent mer än varannan morgon när han dessutom ansvarar för öppning. Han har öppet deklarerat att han inte vill ha något ansvar, vilket gör att han ses snarare som en vanlig ”extrapersonal” bland oss andra men med en heltidsanställds förmåner… Kan vi anställda kräva en bättre kompetent kollega, eftersom vi jobbar i team?

Publicerad: 2008-11-28

Fråga: Efter många år och mycket irritation så har vi anställda fått nog – och cheferna lyssnar men gör inget konkret. I vårt arbete är det viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som händer på marknaden, vara organiserad och ha framförhållning för att inte hamna bakom – det är en specialistbutik vi jobbar i. Vår kollega har ett ”brinnande ointresse” för sitt jobb, tar inte del av utbildningar, kommer försent mer än varannan morgon när han dessutom ansvarar för öppning. Han har öppet deklarerat att han inte vill ha något ansvar, vilket gör att han ses snarare som en vanlig ”extrapersonal” bland oss andra men med en heltidsanställds förmåner… Kan vi anställda kräva en bättre kompetent kollega, eftersom vi jobbar i team?

SVAR: Ni har gjort helt rätt i att ta upp detta med cheferna, eftersom detta i hög grad är en ledningsfråga. Det är ledningen som bestämmer vilka som ska vara anställda och under vilka former. Arbetsgivaren kan styra vilken utbildning som de anställda ska kostas på osv. Ni som anställda kan drabbas genom ökad arbetsbelastning, ökad stress och försämrat arbetsklimatet av en sådan här situation. Detta kan ni föra fram i enskilda samtal med chefen/cheferna, ni ska ta upp det på utvecklingssamtal/medarbetarsamtal och eventuellt föra fram på arbetsplatsmöten/arbetsgruppsmöten, när ni diskuterar hur ni ska genomföra era arbetsuppgifter och vem som ska ta på sig vilket ansvar, utan att några bränner ut sig. Det är dock viktigt att balansera rätt, så personen i fråga inte känner sig utpekad som syndabock och mobbad av er andra. Det finns oftast fler "sanningar" än en i ett sådant här fall och många som kan tycka sig ha tolkningsföreträde. Det är ialla fall arbetsgivarens både rätt och skyldighet att leda och fördela arbetet, att hantera konflikter eller samarbetsproblem och se till att ni får en hanterlig arbetsbörda. Men detta är ju oftare lättare sagt än gjort. Det är inte ovanligt med konflikträdda chefer, med låt-gå-attityd, som hoppas att problemet ska gå över snarare än att de tar tag i saker och ting. Ekonomiska incitament och effektivitet brukar dock vara ett språk som chefer förstår, och er situation leder till försämrad effektivitet. Särskilt om det blir en konflikt - då blir det en riktig energitjuv. Det finns arbetsrättsliga påtryckningsmedel som sträcker sig från tillsägelser och varningar till uppsägning, men här behöver er arbetsgivare antingen ha god koll på de arbetsrättsliga reglerna själv alternativt ha kontakt med t ex sitt arbetsgivarförbund för juridiska råd. Kanske ligger det någonting bakom kollegans agerande, som cheferna känner till och tar hänsyn till, men inte kan berätta för er (personliga skäl el dyl). Ett annat påtryckningsmedel som arbetsgivaren har, är lönen och andra förmåner. Genom att belöna ansvar och engagemang kan missnöjet och känslan av orättvisa utjämnas något i gruppen. Möjligen kan facket stötta er som är engagerade, för att engagemanget ska löna sig vid lönerevision, men det är kanske lite långsökt? I övrigt kan ni inte ha så mycket synpunkter på ovanstående arbetsrättsliga bit, utan ni får fokusera på att detta är en arbetsmiljöfråga för er, enligt det jag skrev tidigare (arbetsbelastning osv). Finns något skyddsombud, som kan trycka på ytterligare, för att arbetsbördan ska bli hanterlig?

Publicerad: 2008-11-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!