Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Kollegan manipulerar oss

Hur kan man agera om en av ens kollegor har en manipulativ personlighet (ljuger, undanhåller information, framhåller hur dåligt han mår om något bär honom emot, tar äran för andras idéer o.s.v.) och chefen går på detta med hull och hår? Det är mycket lågt i tak. Man kan inte komma med saklig kritik mot den här personen, för då insinuerar chefen att man mobbar honom. Det hela har lett till att jag nu mår mycket dåligt, och jag är inte ensam om det.

Svarat av Jan Enqvist

Publicerad: 2012-10-25

Fråga: Hur kan man agera om en av ens kollegor har en manipulativ personlighet (ljuger, undanhåller information, framhåller hur dåligt han mår om något bär honom emot, tar äran för andras idéer o.s.v.) och chefen går på detta med hull och hår? Det är mycket lågt i tak. Man kan inte komma med saklig kritik mot den här personen, för då insinuerar chefen att man mobbar honom. Det hela har lett till att jag nu mår mycket dåligt, och jag är inte ensam om det.

SVAR: För att er chef ska förstå allvaret i det hela, och att det har gått för långt, fordras sannolikt ett samordnat handlande från dem som mår dåligt av den här personens agerande. Av din beskrivning låter det som en individ med personlighetsstörning, närmast av narcissistiskt slag, och då hjälper knappast tålmodig konfrontation, ansikte mot ansikte, om lögner osv. Det är dock en gissning. Det är de konkreta övertrampen - lögner osv - som konfrontationen med personen ska gälla. Inte gissningar om underliggande störning. Det finns troligen ingen snabb lösning, särskilt om den här personen favoriseras av er chef. Men för att förbereda en lösning på längre sikt bör sådana direkta påpekanden i sakfrågor fortsätta en tid. Dokumentera vad som sägs, tidpunkt, osv. Att ta upp lögner etc med personen fordrar integritet och mod, och det är bra om ni stöder varandra. Det får dock inte uppfattas utifrån som att ni gaddat er samman. Det här ger er konkreta exempel att ta upp med ledningen. Därpå bör skyddsombudet - eller någon annan som kan representera er - sondera med dem som blivit lidande, och göra klart för chefen att han eller hon har ansvar för hela personalens välmående. Troligen tycker chefen att det är obehagligt att ta itu med dålig stämning och konflikter i personalen, men skyddsombudet bör klargöra chefens plikt, enligt arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, att ta itu med frågan. Vid sidan av den juridiska aspekten kan man säga att det är dåligt chefsskap att inte låta sig informeras brett och djupt om problem inom personalen. Om skyddsombudet tvekar eller inte vågar, och om ingen representant för enbart dem som drabbas av kollegans agerande törs konfrontera chefen med samlad information, finns en annan väg att gå: Berätta för chefens chef, om det finns en sådan, att ni har ett problem som chefen ignorerar. Den överordande chefen kan då närvara och bereda marken för en lugn session om den problematiska personen.

Svarat av jan enqvist

Publicerad: 2012-10-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!