Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Måste alla medarbetare delta i en utredning?

Måste alla medarbetare delta i en utredning om ett infekterat arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen? Vår expert Marita Bark reder ut.

 

Publicerad: 2023-09-05

Foto: Adobe Stock

FRÅGA Måste alla medarbetare delta i en utredning om ett infekterat arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen? Jag är skyddsombud och några har kommit till mig och säger att de inte vill delta. De känner sig otrygga och är oroliga för vad deras berättelser kan leda till eller användas till. Finns det regler som säger att de måste vara med eller hur ska jag motivera dem?

SVAR Det låter på frågan som att det handlar om en arbetsmiljökartläggning eller verksamhetsutredning och då är anställda skyldiga att medverka och bidra till en god arbetsmiljö. Det framgår tydligt av arbetsmiljölagen att arbetsgivare och anställda ska samverka för en god arbetsmiljö Om medarbetare inte vill delta finns dock i praktiken inte någon sanktionsmöjlighet.

Jag skulle rekommendera att undersöka vidare vad oron består i och att informera om vem som ska göra utredningen och vad syftet med utredningen är för att trygga medarbetarna. Denna typ av kartläggningar brukar dessutom genomföras anonymt utan att man anger vem som sagt vad.

Handlar det däremot om en utredning kring kränkande särbehandling eller trakasserier där någon fört fram upplevelser om utsatthet i arbetsmiljön är det skillnad. I en sådan utredning går det inte att vara anonym.  Om man som medarbetare blir kallad som vittne kopplat till en anmälan kring kränkningar eller trakasserier så behöver man stå för vad man säger och även acceptera att parterna i utredningen, det vill säga både den som gjort anmälan och den som blivit anmäld också får ta del av de uppgifter som inkommer från eventuella vittnen. Detta framgår bland annat av de riktlinjer för genomförandet av utredningar som givits ut av Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

Det går givetvis inte att tvinga någon att uttala sig men samtidigt så finns ett ansvar enligt arbetsmiljölagen och anställningsavtalet att medverka och bidra till arbetsgivarens insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om det inte går att reda ut som hänt på grund av att medarbetarna inte vill berätta om sina upplevelser och iakttagelser är det svårt för en arbetsgivare att vidta åtgärder för att komma till rätta med problem i arbetsmiljön. Om det finns en oro att man ska utsättas för repressalier från arbetsgivare eller kollegor på grund av det man berättar så finns det ett tydligt förbud mot detta i 2 kapitlet 18 § i diskrimineringslagen.

//MARITA BARK, organisationskonsult.

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-09-05

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!