Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Måste inte personliga assistenten använda våra lyfthjälpmedel?

Är skyddsombud på en särskola där det finns några elever med totalt omvårdnadsbehov och behov av lyfthjälpmedel vid förflyttningar. Några av dessa elever har personliga assistenter som är anställda av ett assistentbolag och ej av skolan.
En av dessa assistenter menar att han inte behöver använda sig av hjälpmedel utan får lyfta manuellt (för elevens föräldrar).
Jag hävdar att han är skyldig att använda den utrustning som finns att tillgå på skolan och följa våra regler trots annat anställningsavtal, om inte för sin egen del så för elevens skull, eftersom hon är rektorns ansvar under skoltid och att om det händer något så blir rektor personligt ansvarig. Vem har rätt? Var kan jag hitta gällande föreskrifter?

Publicerad: 2008-06-10

Fråga: Är skyddsombud på en särskola där det finns några elever med totalt omvårdnadsbehov och behov av lyfthjälpmedel vid förflyttningar. Några av dessa elever har personliga assistenter som är anställda av ett assistentbolag och ej av skolan.
En av dessa assistenter menar att han inte behöver använda sig av hjälpmedel utan får lyfta manuellt (för elevens föräldrar).
Jag hävdar att han är skyldig att använda den utrustning som finns att tillgå på skolan och följa våra regler trots annat anställningsavtal, om inte för sin egen del så för elevens skull, eftersom hon är rektorns ansvar under skoltid och att om det händer något så blir rektor personligt ansvarig. Vem har rätt? Var kan jag hitta gällande föreskrifter?

SVAR: Arbetsmiljöfrågorna behöver samordnas när fler än en arbetsgivare agerar på samma arbetsplats. Ni blir samordningsansvariga och detta läser ni mer om i kapitel 3 i Arbetsmiljölagen (särskilt § 6 och 12). I lagens kommentarer finns ett helt avsnitt om "gemensamt arbetsställe". Vanligen gäller arbetsmiljöansvaret bara de egna arbetstagarna och en arbetsgivare behöver inte vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för personal i andra företag eller hos entreprenörer. I arbetsmiljölagstiftningen finns heller inget ansvar för "tredje man"/kunden/eleverna, men det finns ju i annan lagstiftning. Huvudprincipen är att: - varje arbetsgivare svarar för sina egna anställda - skyddsombudens verksamhetsområde är begränsat till det företag där de har utsetts - huvudskyddsombuden inte företräder arbetstagare i andra företag Du som skyddsombud kan bara företräda arbetstagarna på din egen arbetsplats. Inhyrda arbetstagare eller entreprenörer måste utse sina egna skyddsombud och vid brister i arbetsmiljön ska de vända sig till sina arbetsgivare. Ni som samordningsansvariga (arbetsgivaren) ska se till att skyddsåtgärder på arbetsstället samordnas. Samordningsansvaret ersätter dock inte det ansvar som den andre arbetsgivaren har för sina arbetstagare. Det låter som att det är läge hos er, att prata med assistentens arbetsgivare om vad som ska gälla i ert samarbete. Assistentbolaget blir ansvariga för eventuella arbetsskador och rehabilitering av sina assistenter. Kontakta gärna Arbetsmiljöverkets regionala distrikt om du behöver vägledning i dessa svåra gränsdragningsproblem. Det är ju viktigt att ingen skadar sig i onödan hos er. Både osäkerheten och okunskapen kan vara stor kring vad som gäller i frågor som dessa.

Publicerad: 2008-06-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!