Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Måste jobbet erbjuda synundersökning?

FRÅGA Ett av våra förbund menar att vi som arbetsgivare ska erbjuda alla medarbetare synundersökning om de arbetar vid bildskärm mer än en timme, oavsett om de upplever problem med synen eller inte. Stämmer den tolkningen? Vi menar att medarbetarna har ett ansvar för att påtala för chef om de upplever besvär eller risker i arbetsmiljön, exempelvis upplevda besvär som kan ha samband med bildskärmsarbetet.

Publicerad: 2022-12-12

Vilket är arbetsgivarens ansvar vid bildskärmsarbete?
Foto: Adobe Stock

SVAR Av föreskriften om arbete vid bildskärm, 6 § AFS 1998:5, framgår att arbetsgivaren ska se till att arbetstagare som ska arbeta mer än en timme per arbetsdag med bildskärmsarbete genomgår synundersökning. Av de allmänna råden till bestämmelsen framgår att den synundersökning som här avses är en synscreening för att avgöra eventuellt behov av synkorrektion för bildskärmsarbete utförd av personer utbildade för detta ändamål.

Om synscreeningen visar på behov av synkorrektion ska en fullständig synundersökning göras av legitimerad optiker eller ögonläkare. Om det finns tillgång till företagshälsovård är det lämpligt att synundersökningen organiseras av denna. Givetvis kan också en fullständig synundersökning göras direkt istället för en synscreening.

Ni har som arbetsgivare alltså ett ansvar att erbjuda alla medarbetare en synundersökning om de arbetar vid bildskärm mer än en timme, oavsett om de upplever problem eller ej. Om ni vill kan ni dock välja att enbart erbjuda en synscreening till dessa medarbetare. En fullständig synundersökning måste ni bara erbjuda till de som enligt synscreeningen har behov av detta.

Synundersökning ska därefter ske med regelbundna intervall enligt överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hur långa dessa intervall ska vara kan avgöras av i samråd med exempelvis någon med denna kompetens från företagshälsovården eller en legitimerad optiker. Synundersökning ska också ske när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

// JOHAN HOLM, lektor i rättsvetenskap, forskar och undervisar om arbetsmiljörätt.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-12-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!