Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

När krävs tjänstbarhetsintyg?

Behövs tjänstbarhetsintyg och därmed medicinsk kontroll om risken för exponering av en kemikalie är försumbar? Vår expert Johan Holm reder ut.

Publicerad: 2023-05-02

Foto: Adobe Stock

FRÅGA Jag undrar när tjänstbarhetsintyg krävs och då alltså en medicinsk kontroll. Kan man bortse från det ifall man gjort en riskbedömning som påvisar att exponeringen av en viss kemikalie ej är så hög utan kan anses som försumbar?

SVAR Tjänstbarhetsintyg krävs i vissa fall för att en arbetstagare ska få arbeta med arbetsuppgifter där denne exponeras för vissa ämnen exempelvis bly och asbest eller med vissa särskilt riskfyllda arbetsuppgifter exempelvis dykeriarbete.

En läkare med särskild kompetens på området ska då utföra en medicinsk kontroll och utfärda ett tjänstbarhetsintyg som medger att den undersökta arbetstagaren får utföra det aktuella arbetet.

Om en arbetsgivare sysselsätter en arbetstagare i ett arbete som innebär en exponering som enligt en riskbedömning är försumbar, behöver man inte ha ett tjänstbarhetsintyg.

För att en exponering ska bedömas som försumbar får den inte ge upphov till något besvär hos arbetstagaren, detta innebär att även mycket låga nivåer, ibland inte ens mätbara, av en exponering ändå inte alltid anses som försumbara.

Annorlunda uttryckt: för att en exponering ska anses som försumbar ska risken för besvär för den som utsätts för denna exponering inte vara större än den som inte utsätts.

Tänk på att skälen till att exponeringen bedöms som försumbar måste dokumenteras skriftligt. Den som låter en arbetstagare utföra arbete utan tjänstbarhetsintyg fast detta krävs kan bli skyldig att betala sanktionsavgift.

/JOHAN HOLM, expert i arbetsmiljörätt. Lektor i rättsvetenskap, forskar och undervisar om arbetsmiljörätt.

 

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-05-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!