Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

När ska skyddsombudet kontaktas vid omorganisation?

När ska arbetsgivaren senast kontakta skyddsombudet för att delta vid en omorganisation? Räcker det att man kallar skyddsombudet till en riskbedömning med enheten? Vår expert Johan Holm reder ut vad som gäller.

Publicerad: 2023-04-17

Foto: Adobe Stock

FRÅGA När ska arbetsgivaren senast kontakta mig som skyddsombudet för att delta vid en omorganisation? Räcker det att man kallar skyddsombudet till en riskbedömning med enheten? Eller ska skyddsombudet komma in betydligt tidigare? En enhet på min arbetsplats hade arbetsplatsmöte men då var jag som skyddsombud inte var kallad. Borde inte skyddsombudet vara med i planeringen till och med långt innan det kommer upp på arbetsplatsträffen?

SVAR Enligt 6 kap. 4 paragraf, andra stycket arbetsmiljölagen ska skyddsombud delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Exakt när detta ska ske anges dock inte närmare i bestämmelsen.

Utifrån förarbetena och praxis kan utläsas att skyddsombud har en rätt att delta i varje stadium i planeringen som är av betydelse från arbetsmiljösynpunkt (se prop. 1976/77:149 s. 336 och Arbetsdomstolen 2007 nr 70).

Detta bör tolkas som att skyddsombud redan på ett tidigt stadium ska beredas möjlighet att delta i planeringen av en omorganisation.

Att inte låta ett skyddsombud delta i planeringen kan ses som ett hindrande av skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter vilket, enligt 6 kap. paragraf 10 arbetsmiljölagen, är otillåtet. Detta kan leda till en skadeståndsskyldighet enligt 6 kap. paragraf 11 arbetsmiljölagen.

Rätten att få företräda arbetstagarna vid planering av omorganisationer regleras också i medbestämmandelagen och i kollektivavtal. Underlåtenhet att involvera skyddsombud i planeringen av omorganisationer kan också innebära överträdelser av dessa regler.

/Johan Holm

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-04-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!