Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

När ska uppdraget som skyddsombud skötas?

Jag är ny som skyddsombud och undrar över hur tiden för uppdraget ska läggas. Jag har hamnat i en diskussion med min arbetsledare, som anser att jag ska ha ett fullspäckat schema även om jag är skyddsombud på skolan. Det blir svårt att utföra uppdraget om jag inte har någon tid för det på arbetsplatsen. Eller ska det ske utanför arbetstid? Vad ingår då? Lön? Räknas efterforskningar som en del av det arbetet, samtal med arbetstagare mm?

Publicerad: 2012-05-08

Fråga: Jag är ny som skyddsombud och undrar över hur tiden för uppdraget ska läggas. Jag har hamnat i en diskussion med min arbetsledare, som anser att jag ska ha ett fullspäckat schema även om jag är skyddsombud på skolan. Det blir svårt att utföra uppdraget om jag inte har någon tid för det på arbetsplatsen. Eller ska det ske utanför arbetstid? Vad ingår då? Lön? Räknas efterforskningar som en del av det arbetet, samtal med arbetstagare mm?

Jag undrar också om jag har rätt att gå på föreläsningar, kurser m?m för att sköta uppdraget så bra som möjligt. Och ska arbetsgivaren stå för lönen under dessa tillfällen, kursavgifter, resor, mat?

SVAR: Alla skyddsombuds rättigheter framgår av 6 kap i arbetsmiljölagen (se www.av.se). Där sägs: ”skyddsombud … har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Vid sådan ledighet bibehåller ombudet sina anställningförmåner.” Den här formuleringen ska du visa för din arbetsledare. Sedan kommer säkert frågan om hur mycket tid skyddsombudsuppdraget tar. Det kan ingen veta, möjligen kan tidigare skyddsombud ha en uppfattning. Men svaret beror också på hur hög ambitionen är – se föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) som din arbetsledare inte verkar känna till. I grunden är denna föreskrift ett dokument om ständig förbättring, ett system för kvalitetssäkring av arbetsmiljön. I 4 §  sägs bl a att arbetsgivaren ska ge skyddsombuden möjlighet att delta i arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Frågan om vidareutbildning på arbetstid inom arbetsmiljöområdet måste förhandlas med arbetsgivaren, då också förmåner eller ersättningar för kost och logi. I organisationer där arbetsmiljön tas på allvar är det vanligt att skyddsombuden ses som en tillgång, vars kunskaper om hur de anställda uppfattar sin miljö är värdefulla för arbetsledningen.

Publicerad: 2012-05-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!