Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Ska chefen läsa journalen?

Vad är offentligt i rehabärende?
Jag undrar om företaget kan kräva att få ta del av dokumentation som förekommer mellan företagshälsovården och arbetstagare i ett rehabärende?
Enligt företaget har de rätt till det annars kan de hävda att ”hon” försvårar rehabutvecklingen. Jag anser att det är under sekretess, vad som gäller. Företaget hävdar att de ”bara” vill hjälpa till, medan jag hävdar att man kan kalla till ett rehabmöte mellan alla parter.

Svarat av Anna Sporrong

Publicerad: 2013-03-19

Fråga: Vad är offentligt i rehabärende?
Jag undrar om företaget kan kräva att få ta del av dokumentation som förekommer mellan företagshälsovården och arbetstagare i ett rehabärende?
Enligt företaget har de rätt till det annars kan de hävda att ”hon” försvårar rehabutvecklingen. Jag anser att det är under sekretess, vad som gäller. Företaget hävdar att de ”bara” vill hjälpa till, medan jag hävdar att man kan kalla till ett rehabmöte mellan alla parter.

SVAR: Företagshälsovårdens personal, som t ex läkare och sjuksköterska, har legitimation från Socialstyrelsen. Enligt den har de bl a journalplikt. Denna journal är belagd med sekretess och får bara lämnas ut till den som den handlar om. Om personen begär det. Den kan alltså inte lämnas ut till t ex en chef. Företagshälsovården får inte gå arbetsgivarens ärenden, oavsett om den är extern eller inbyggd. Det är en oberoende expertresurs. Detta regleras i arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap 2 c §. Min rekommendation är att arbetstagaren själv begär ut en kopia av sin journal från företagshälsovården och läser igenom den noga. Sedan kan personen själv avgöra om hon vill lämna hela eller delar av den till sin arbetsgivare. Frågan är av vilken anledning som arbetsgivaren vill se journalen? Arbetsgivaren har å sin sida själv ansvar för att dokumentera allt som rör sjukfrånvaro, enligt arbetsrätten. Ditt förslag om att kalla till ett möte mellan alla parter låter som en utmärkt bra idé. Min rekommendation är då att någon vid mötet utses att dokumentera det och sedan distribuera dokumentationen till alla närvarande. På så sätt får både kontakterna på företagshälsovården, arbetsgivaren och arbetstagaren samma dokumentation.

Svarat av anna sporrong

Publicerad: 2013-03-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!