Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Ska riskbedömning göras också på de arbetsorganisatoriska bitarna?

Jag har en fråga gällande omorganisation. Vår arbetsgivare säger att det är verksamhetens behov som skall ligga till grund för hur arbetsorganisationen och scheman ska utformas. Vi har gjort en verksamhetsbeskrivning på de planerade ändringarna, på detta har vi gjort en riskbedömning samt en handlingsplan.
Vi har inte diskuterat arbetstidslistor, scheman, som är en viktig del i verksamheten både för den enskilde samt verksamheten inte heller risk/ konsekvensanalys för densamma.

Publicerad: 2008-05-26

Fråga: Jag har en fråga gällande omorganisation. Vår arbetsgivare säger att det är verksamhetens behov som skall ligga till grund för hur arbetsorganisationen och scheman ska utformas. Vi har gjort en verksamhetsbeskrivning på de planerade ändringarna, på detta har vi gjort en riskbedömning samt en handlingsplan.
Vi har inte diskuterat arbetstidslistor, scheman, som är en viktig del i verksamheten både för den enskilde samt verksamheten inte heller risk/ konsekvensanalys för densamma.
Min fråga är; när vi har kommit så långt att vi ska göra arbetsscheman, ska även risk och konsekvensanalys göras utifrån ett helhetsperspektiv?
Eller har jag fel i min frågeställning?

SVAR: Det är naturligtvis bra om riskbedömningen görs ur ett helhetsperspektiv. Din chef får inte glömma att även organisationen är en del av arbetsmiljön. Även om ert arbete utgår från verksamhetens behov, så blir inget tillfredsställande arbete utfört om inte personalen är med på "tåget". Om inte individernas inflytande tillvaratas i processen uppstår lätt missnöje, t ex med arbetsscheman. Det är jättebra att ni gjort en riskbedömning och handlingsplan inför planerade ändringar och fortsätt i samma anda och inkludera arbetsorganisation. Alternativt kan ni gå tillväga på något annat sätt för att fånga upp synpunkter på arbetsklimatet, t ex en medarbetarenkät eller någon annan metod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du är säkert bekant med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, där undersökning och riskbedömning preciseras. Arbetsgivaren har ansvar att förebygga olyckor och sjukdomar både gällande fysiskt och psykologiskt hänseende. Men vägarna för att fånga upp riskerna är många, och beror på vad det handlar om. Många risker ventileras och hanteras genom arbetsgruppens och ledningens regelbundna möten. Vi har en kurs på temat riskbedömning av psykosociala miljön 15 april. Den kanske är något för dig? Se mer: www.arbetsmiljoforum.com > Arbetsmiljöakademin > Kurser > Riskbedömning

Publicerad: 2008-05-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!