Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Ska skyddsdokumentationen vara öppen för alla?

Jag undrar om skyddsmötesprotokollen, samt skyddsronderna är öppna dokument, dvs får alla på arbetsplatsen tillgång till dem?

Publicerad: 2008-05-26

Fråga: Jag undrar om skyddsmötesprotokollen, samt skyddsronderna är öppna dokument, dvs får alla på arbetsplatsen tillgång till dem?

SVAR: Om du med skyddsmötesprotokoll menar skyddskommittéprotokoll, så behöver dessa inte vara öppna för alla. Tvärtom kan det vara sekretessbelagt utifrån att rehabiliteringsärenden behandlas i kommittén. De berörda arbetstagarnas samtycke krävs för att skyddsombudet t ex ska få föra vidare information om enskilds personliga förhållande. Skyddskommittén är ett samverkansorgan, som gemensamt kan bestämma hur man ska hantera sin dokumentation. Vad gäller skyddsrondsprotokoll ser jag egentligen ingen anledning till att dessa inte är öppna för arbetstagarna, eftersom det är meningen att dessa ska följas upp, bristerna ska bli till förbättringsförslag och åtgärdas. Vissa åtgärder hamnar i en lite mer långsiktig handlingsplan, vilket är viktigt för medarbetarna att känna till. Om resultatet är dolt är det svårt att veta var riskerna finns. Men även skyddsronderna är en partssammansatt aktivitet, där arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanterna deltar och sedan tillsammans avgör hur man bäst jobbar vidare med resultatet. Lägger man locket på, är nog inte utvecklingsklimatet så lovande och det är ganska lågt i tak för delaktighet och inflytande.

Publicerad: 2008-05-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!