Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vad finns det för fortsättningskurser för skyddsombud?

Jag vet inte om detta är rätt forum, men jag undrar om det kommer fler skyddsombudsutbildningar under året som är fortsättningskurser på BAM?

Publicerad: 2008-05-26

Fråga: Jag vet inte om detta är rätt forum, men jag undrar om det kommer fler skyddsombudsutbildningar under året som är fortsättningskurser på BAM?

SVAR: Du har ställt din fråga till alldeles rätt forum, eftersom vi är specialiserade på arbetsmiljöutbildningar och har haft utbildning för skyddsombuden i 15 år (Skyddsombudsrätt), alltid med höga betyg! - "Skyddsombudsrätt" är vår mest populära kurs, som alltid blir fulltecknad. Den beskriver skyddsombudens rättigheter, arbetsgivarens skyldigheter, ansvarsområden, rollfördelning och hur skyddsombudet jobbar med att påverka arbetsmiljön i positiv riktning. Utbildare är Maria Steinberg, som är en mycket entusiasmerande föreläsare. Denna finns som både grund- och fortsättningskurs. - 3-dagars kursen "BAM - Bättre arbetsmiljö", som du nämnde. - Vi har också en utbildning som heter "Få fart på skyddskommittéarbetet!", om ni har/ska bilda en skyddskommitté. Tanken är att skyddskommitténs ledamöter ska delta och inspireras till nystart i arbetsmiljöarbetet samt lära sig vilka arbetsmiljöfrågor man ska ta upp. - Löpande erbjuder vi också en utbildningsdag i ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, med både teori och praktik. Den vänder sig till både skyddsombud och chefer, för att man ska få ett gemensamt arbetssätt och tips om praktiska redskap i arbetsmiljöarbetet. - ”Helhetssyn på arbetsmiljön” handlar om kris- och katastrofpreventivt arbete med praktisk riskbedömning och fördjupning av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). - Sist men inte minst, kan jag nämna kursen "Arbetsmiljörätt 15 hp" som genomförs av Arbetsmiljöforum i samarbete med Örebro universitet. Många skyddsombud har gått den.

Publicerad: 2008-05-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!