Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vad ger positivt arbetsklimat?

Jag har letat överallt och undrar om definitionen ”psykosocial arbetsmiljö”. Vilka faktorer ligger egentligen under denna benämning? Jag antar att sammanhållning – mellan personalen, bör ligga under denna benämning.
Var hittar jag mer information om hur god sammanhållning kan uppnås, vad som påverkar den samt vad som kan vara negativt med en för god sammanhållning, tex ”group thinking”, att nya idéer kanske inte kommer fram?

Publicerad: 2008-08-13

Fråga: Jag har letat överallt och undrar om definitionen ”psykosocial arbetsmiljö”. Vilka faktorer ligger egentligen under denna benämning? Jag antar att sammanhållning – mellan personalen, bör ligga under denna benämning.
Var hittar jag mer information om hur god sammanhållning kan uppnås, vad som påverkar den samt vad som kan vara negativt med en för god sammanhållning, tex ”group thinking”, att nya idéer kanske inte kommer fram?

SVAR: Det var en intressant fråga, som jag skulle kunna skriva mycket och långt om. Psykosocial arbetsmiljö handlar bl a om organisation, ledarskap, medarbetarskap, ”mentala” arbetsvillkor (t ex stress), engagemang, trivsel (stämning/vi-anda) och struktur/strategier. Detta är också huvudområdena i Arbetsmiljöforums medarbetarenkät, som med 30 frågor utgör en temperaturmätning på den psykosociala arbetsmiljön. Sewww.arbetsmiljoforum.com/tjanster/medarbetarenkat.asp. Vill man stämma av det psykosociala klimatet kan en sådan mätning vara ett första steg för att se var man ska sätta in insatser. Det du skriver om ”att nya idéer kanske inte kommer fram”, kan handla om hur man upplever att idéerna tas emot. Har man en kultur av nej-sägande, ”så har vi aldrig gjort förut”, så kan det kännas tungt att komma med nya förslag, för de realiseras ialla fall inte. En mottagande och uppmuntrande atmosfär för idéer behövs, och det handlar inte främst om att premiera förslagsverksamhet, utan även att ha ett tillåtande och kreativt arbetsklimat på t ex vanliga möten. Att alla kommer till tals på mötena är viktigt samt att informationsflödena i organisationen är effektiva. Metoder som brainstormning kan lossa på låsningar och uppmuntra kreativitet. Beröm är viktigt för den psykosociala miljön och trivseln. Människor vill bli sedda och uppskattade för det de gör. Och motsatsen – vuxenmobbning, måste naturligtvis förebyggas och/eller hanteras. Vi på Arbetsmiljöforum har också en tävling som heter Stora Arbetsmiljöpriset, och varje år koras vinnare som satsat på sin arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocialt. För att hitta vinnare utgår vi bl a från 12 kriterier som forskats fram som viktiga ”framgångsfaktorer”. Det är dessa: 1.Bra stämning 2. Man får lära nytt 3. Man känner sig nöjd med sin arbetsinsats 4. Målen är tydliga 5. Jobb och fritid går att förena 6. Låg sjukfrånvaro och bra rehabilitering 7. Det finns fungerande former för inflytande 8. Cheferna är bra 9. Det är högt i tak, folk vågar säga sin mening 10. Vi har en bra fysisk miljö 11. Vi har jämställdhet och mångfald 12. Vi har friskvård och koll på stressen Ganska många av dessa punkter är psykosociala. Forskning och erfarenhet visar ju också att det fysiska och psykosociala hänger ihop, eftersom man får ont i ryggen av att ha en dålig chef! Jag såg också en lista på ”5 faktorer som ger arbetsglädje” (av Nina Jansdotter i Metro): Bekräftelse, Gemenskap, Jämvikt i krav, Meningsfullhet och Utveckling. Inom bl a managementlitteraturen finns hur mycket som helst att läsa inom detta ämne. Exempelvis Bo Angelöws böcker om de goda, friska och glada arbetsplatserna.

Publicerad: 2008-08-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!