Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vad gör vi åt att folk slarvar med skyddsutrustningen?

Hur ska jag få mina slarviga kollegor att använda personlig skyddsutrustning? Och är det egentligen min sak som skyddsombud att tjata? Det slarvas en del på vår verkstad och cheferna har inte riktigt tid att hålla koll, så de hoppas på mig…

Svarat av Jan Enqvist

Publicerad: 2021-08-17

Fråga: Hur ska jag få mina slarviga kollegor att använda personlig skyddsutrustning? Och är det egentligen min sak som skyddsombud att tjata? Det slarvas en del på vår verkstad och cheferna har inte riktigt tid att hålla koll, så de hoppas på mig…

SVAR: ”Inte riktigt tid att hålla koll” är inget legitimt skäl till att inte införa och vidmakthålla en god säkerhetskultur, något ni tycks sakna. Rutiner och kontroll av att de följs är något som arbetsgivaren är skyldig att se till finns på plats! Det handlar både om entydiga regler om var och när personlig skyddsutrustning ska användas, och åtminstone stickprovskontroll av att de åtlyds. Föreskriften om användning av personlig skyddsutrustning heter AFS 2001:3 och finns som pdf på www.av.se.

Ni verkar ha haft tur att ingen olycka skett som följd av slarvet. Sådan tur är något som stärker två skäl till att risker tas: dels att det – nästan alltid – lönar sig; man sparar tid, kraft eller energi, dels attityden ”det drabbar inte mig, inte oss” som alltså kan upprätthållas så länge turen håller i sig.

En uppgift jag saknar i din fråga är om det är några få som slarvar, eller om det är många? Rör det sig om några få blir svaret ett annat, se nedan, än om organisationen genomsyras av brist på respekt för risker och regler för att motverka dem.

Skyddsombudets roll i sammanhanget är inte att ersätta chefsansvaret för arbetsmiljön; den ”samverkan” som arbetsmiljölagen föreskriver handlar inte om ingripanden på verkstadsgolvet utan om gemensamt utarbetande av handlingsplaner, regler, osv.

Gäller slarvet några få bör du, utan namns nämnande, göra arbetsgivaren klar över att ett litet antal anställda avviker från reglerna och att deras chefer inte axlar sin kontrollerande roll. Då har du som skyddsombud gjort ditt. Arbetsgivaren kan dock vilja ta vara på din erfarenhet och du bör bidra med den – men du ska inte peka ut vare sig syndarna eller deras chefer. Det är arbetsgivarnas sak att meddela skarpare förhållningsorder till cheferna, som i sin tur ska vara uppmärksamma på, och ingripa, när reglerna överträds.

I sammanhanget bör kanske frågan om bakgrunden till reglerna diskuteras: har arbetsgivaren i tillräcklig mån prioriterat åtgärder som gjort personlig skyddsutrustning onödig?

I de fall detta gjorts, så långt det går, bör insatser mot slarv ha karaktär av både piska och morot. En vanlig utgångspunkt för den senare är att hävda inställningen att ”det är professionellt att använda personlig skyddsutrustning”.

Piskan kan bestå i en varning till dem som slarvar, tillsammans med beskedet att vägran att bära föreskriven personlig skyddsutrustning kan vara skäl för uppsägning, se 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen.

Om många, eller till och med de flesta, slarvar med att följa reglerna, vittnar det om grava brister i säkerhetskulturen, en låt-gå-attityd till risktagande. Då krävs det mer genomgripande förändringar, med början hos de högre cheferna, något som antingen verksamhetens styrelse eller tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket kan tvinga fram. Du bör alltså larma dem om detta.

Även i mellanläget – när fler än några få slarvar med reglerna: begär, med stöd av arbetsmiljölagen (6 kap. 6 a §) en undersökning av varför de inte följs!

Svarat av jan enqvist

Publicerad: 2021-08-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!