Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vad gör vi med protokollet?

Jag undrar om ett skyddskommittéprotokoll är ett juridiskt dokument? Vad innebär det i sådana fall? Måste protokollet justeras eller räcker det med att arkivera det med endast vem som skrivit protokollet?

Publicerad: 2012-11-20

Fråga: Jag undrar om ett skyddskommittéprotokoll är ett juridiskt dokument? Vad innebär det i sådana fall? Måste protokollet justeras eller räcker det med att arkivera det med endast vem som skrivit protokollet?

SVAR: Om du med juridiskt dokument menar "juridiskt bindande dokument" så är svaret nej. Det finns inga lagregler som säger att beslut i skyddskommittéer är avtal mellan parterna. Det fattas visserligen beslut i skyddskommittéer, t ex om att åtgärda säkerhetsbrister - dock sällan exakt hur - eller att skapa bättre marginal till gränsvärden. Då kan frågan om vad man ska satsa på, i avsaknad av vägande skäl för den ena eller andra åtgärden, diskuteras mellan parterna och beslut om rekommendationer fattas. Men efter mötet hamnar ansvaret för förverkligandet åter hos arbetsgivaren. Det är först om åtgärder förhalas eller förfuskas, och en arbetsskada inträffar som påvisbar följd, som ett protokoll blir ett "juridiskt dokument", i meningen handling med bevisvärde i eventuell domstolsförhandling. En skyddskommitté är ett samverkansorgan och beslutar självt om procedurer för och status hos protokoll från mötena. Vid oenighet om beslut "ska på begäran av ledamot frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverket, som har att pröva denna i den mån den faller inom området för verkets befogenhet." (Arbetsmiljöförordningen 9§).

Publicerad: 2012-11-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!