Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vad kan vi göra för våra barns arbetsmiljö i skolan?

När vi som föräldrar tycker att miljön i skolan är skadlig, med tex buller, mobbing och dålig belysning, vart kan vi vända oss?
Finns det skyddsombud för barnen i skolan?

Publicerad: 2007-10-03

Fråga: När vi som föräldrar tycker att miljön i skolan är skadlig, med tex buller, mobbing och dålig belysning, vart kan vi vända oss?
Finns det skyddsombud för barnen i skolan?

SVAR: Tyvärr fungerar inte arbetsmiljöarbetet som det borde på många skolor. Alla elever omfattas av arbetsmiljölagen. Sedan 1990 är det lag på att en elev väljas till elevskyddsombud, på varje grund- och gymnasieskola, från årskurs 7. Som arbetsgivare är det kommunernas skyldighet att se till att rektorerna har den kunskap som de behöver enligt arbetsmiljölagen. Det gäller också kraven på Elevskyddsombud. Skolverket har bemyndigats att utfärda föreskrifter, som ska tala om hur skyddsverksamheten ska utföras i skolan. Men några sådana föreskrifter har inte tillkommit - trots att lagen funnits i nästan 10 år. Danold Berg, skyddsombud, lärare och "eldsjäl" vid Stadsgårdsskolan i Jönköping har skrivit rapporten Elevskyddsombudens betydelse för skolans arbetsmiljö. I den kritiseras bristen på arbetsmiljöengagemang hos rektorer, skolornas bristande resurser, samt skolverket. Elevskyddsombudens utbildning sköts av Lärarorganisationernas skyddsombud eller av Elevorganisationen. Men många skolor har ingen utbildning. Medverkan från Lärarorganisationernas skyddsombud visade sig i rapporten vara avgörande för skyddsombudsverksamheten. Vänd er till rektorn med era synpunkter, och ta reda på vem/vilka som är elevskyddsombud, respektive skyddsombud för lärarna. Kanske kan det sätta fart på arbetsmiljöarbetet i er skola?

Publicerad: 2007-10-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!