Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vägrar använda hjälmen-vad göra?

SKYDD Kan det vara grund för uppsägning om arbetstagarna struntar i att använda hjälmen? Vår expert Johan Holm, forskare i arbetsmiljörätt, reder ut vad som gäller.

Publicerad: 2023-12-11

Måste hjälmkravet följas om det ger nackskador?
Foto: Adobe Stock

FRÅGA Vi har medarbetare som arbetar på en byggarbetsplats med krav på skyddsutrustning som hjälm och varselkläder. Vi är tydliga med det i introduktionen, har anslag på byggsajterna och påtalar det vid möten. Trots detta händer det ofta att medarbetare struntar i att använda hjälm och vid en inspektion av Arbetsmiljöverket nyligen fick vi en anmärkning på detta. Skyddsombuden hävdar i sin tur att hjälmkravet i vissa fall är absurt och att det ger nack- och ryggskador. Kan vi dela ut erinran till medarbetare som inte följer hjälmkraven och kan det vara grund för uppsägning?

SVAR: I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Afs 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete paragraf 71, anges att skyddshjälm ska användas om det inte är uppenbart obehövligt. I det fall det är uppenbart obehövligt bör det inte råda hjälmtvång om detta kan vara skadligt för arbetstagarnas hälsa.

I ett nyligen avgjort mål från Arbetsdomstolen, AD 2022 nr 50, vilket handlade om en arbetstagare som vägrade använda munskydd med hänvisning till medicinska skäl så prövades likande frågor som du tar upp i din fråga. I den domen konstateras att det ligger inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att bestämma vilken skyddsutrustning arbetstagarna ska ha under arbetet och på arbetsplatsen. I princip är arbetstagaren skyldig att följa dessa instruktioner från arbetsgivaren. Detta gäller dock inte om det skulle utsätta arbetstagaren för fara för liv eller hälsa. Enligt uttalanden i förarbetena till medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen har arbetstagaren rätt att vägra att utföra en arbetsuppgift, om han eller hon efter eget bedömande finner det vara farligt för liv eller hälsa, om arbetstagaren med hänsyn till omständigheterna måste sägas ha gjort en försvarlig bedömning i saken. Det är arbetstagarsidan som har bevisbördan för de omständigheter som gör bedömningen försvarlig.

Med tanke på det tydliga kravet på att skyddshjälm ska användas i Afs 1999:3 och arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kan vägran att använda hjälm vara grund för att dela ut en varning och påminna om kravet och i förlängningen kan det vara skäl för uppsägning.

 // Johan Holm, forskare i arbetsmiljörätt, Umeå universitet.

 

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-12-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!