Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vem ansvarar för arbetsmiljön när företag delar lokal?

Vi är flera som delar lokal. Vem har ansvaret för bland annat arbetsmiljön om det är flera företag på arbetsstället?

Publicerad: 2008-04-27

Fråga: Vi är flera som delar lokal. Vem har ansvaret för bland annat arbetsmiljön om det är flera företag på arbetsstället?

SVAR: När flera företag har gemensamt arbetsställe ska de samråda om skyddsförhållandena och se till att det ena företaget inte skapar risker för det andra företagets anställda. Om det är ett fast driftsställe eller om det gäller byggnads- eller anläggningsarbete, ska ett företag vara samordningsansvarigt i första hand den som råder över arbetsstället, exempelvis förstahandshyresgästen. Samordningsansvaret kan även överlåtas till ett annat av företagen på arbetsstället. Det ansvariga företaget ska sätta upp anslag om det på arbetsstället, enligt 4 § arbetsmiljöförordningen, se www.as.se rubriken Lag och rätt. Ansvaret för arbetsmiljön för andra företags anställda, som tillfälligt finns på arbetsstället, t.ex. städare och transportörer, vilar på dessas arbetsgivare.

Publicerad: 2008-04-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!