Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vem ansvarar för de uthyrdas hälsa?

Jag är chef på ett bemanningsföretag och undrar vem som är ansvarig, då en av mina konsulter blivit sjukskriven pga fysiska och psykiska besvär?

Publicerad: 2008-04-21

Fråga: Jag är chef på ett bemanningsföretag och undrar vem som är ansvarig, då en av mina konsulter blivit sjukskriven pga fysiska och psykiska besvär?

SVAR: Ni har huvudansvar för att era konsulter/arbetstagare, som hyrs ut till era kunder, inte drabbas av ohälsa. Som uthyrare behöver ni samordna arbetsmiljöansvaret med kunden. Detta är lämpligt att ha med redan i avtalet, så att det är klart och tydligt vad som åligger vem. Generellt är ansvarsfördelningen att det är inhyraren som står för introduktion på den fysiska arbetsplatsen, information om risker, säkerhet (t ex brandskydd), personlig skyddsutrustning, verktyg och material. Redskapen ska inte vara sämre än övrig personals, så att riskerna blir högre. Uthyraren står generellt för kunskap, kompetens och utbildning samt för rehabilitering. Om en uthyrd arbetstagare skadas eller drabbas av ohälsa ligger rehabiliteringsansvaret hos er på bemanningsföretaget, varför det bör ligga i bemanningsföretagens intresse att hyra ut konsulter till arbetsplatser med bra arbetsmiljö. Om ni har rutiner kring arbetsmiljö och tydliga avtal så förenklas samarbetet och ni uppfattas som extra seriösa. Både ni och era kunder ska enligt lagen bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. I föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) beskrivs detta under § 1 - läs i Kommentaren, under rubrikerna "Den som hyr in arbetskraft" respektive den som hyr ut arbetskraft". Det finns också en broschyr som beskriver det här, som heter Personaluthyrning (ADI 538). Broschyren, liksom föreskriften, finns på Arbetsmiljöverket, www.av.se.

Publicerad: 2008-04-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!