Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vem ansvarar för olyckan på fritiden?

På ett företag  har verkstadspersonalen alltid haft tillstånd att köra in på verkstan och meka med sina bilar på fritiden. Nu undrar jag: Vilket arbetsmiljöansvar har företaget? Om person A mekar med sin bil efter arbetstid och person B (som arbetar just då) kommer dit och pratar och det händer en olycka så att båda kommer till skada, har företaget arbetsmiljöansvar för person A och/eller person B? Vem ansvarar för skador på byggnader, maskiner osv?

Svarat av Jan Enqvist

Publicerad: 2013-05-28

Fråga: På ett företag  har verkstadspersonalen alltid haft tillstånd att köra in på verkstan och meka med sina bilar på fritiden. Nu undrar jag: Vilket arbetsmiljöansvar har företaget? Om person A mekar med sin bil efter arbetstid och person B (som arbetar just då) kommer dit och pratar och det händer en olycka så att båda kommer till skada, har företaget arbetsmiljöansvar för person A och/eller person B? Vem ansvarar för skador på byggnader, maskiner osv?

SVAR: Ansvaret för att se till att arbetsmiljön är tillfredsställande ligger på arbetsgivaren och kallas i arbetsmiljölagen för skyddsansvar. Det syftar till att förebygga skada eller sjukdom. Det inkluderar att se till att utrustning är säker (med maskinskydd över rörliga delar, slangbrottsventiler i hydrauliska system, jordade eller dubbelisolerade elverktyg för att nämna några krav som kan gälla en bilverkstad). Skyddsansvaret kan också omfatta att sätta upp regler för underhåll och användning av utrustning, fordon, traverser etc (krav på utbildning för t ex gas- och elsvetsning, truckkörning mm), samt att etablera zoner (platser med hjälmtvång osv). Om företaget accepterar fritidsarbete finns ingen skillnad i ansvar för eventuella personskador – förutsatt att fritidsmekaren A följer de regler som företaget satt upp för den ordinarie verksamheten. Om en olyckshändelse nu ändå inträffar, som inte går att hänföra till en brist i företagets ansvar att förebygga utan på ”oaktsamhet” från A:s sida uppstår frågan om straffrättsligt ansvar enligt brottsbalken, till exempel för ”vållande av kroppsskada” på B. Den frågan kan då avgöras i domstol. Om bara A skadas – självförvållat - gäller de allmänna försäkringarna som vanligt. Om A skadar byggnader eller utrustning hanteras frågan via de försäkringar företaget tecknat. Det kan även bli tal om skadestånd som A måste betala.

Svarat av jan enqvist

Publicerad: 2013-05-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!