Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vem har samordningsansvaret?

ANSVAR Vem har samordningsansvar för arbetsmiljön när flera bolag delar på arbetsplatsen? Vår expert Johan Holm, forskare i arbetsmiljörätt, reder ut.

Publicerad: 2024-04-15

Foto: Adobe Stock

FRÅGA Vi är tre olika bolag på samma arbetsplats. Vårt bolag äger lokalerna som vi hyr ut. Vem har egentligen samordningsansvaret för arbetsmiljön? Vad omfattar samordningsansvaret, kan man dela upp det sinsemellan? Måste det finnas skriftliga avtal?

SVAR Samordningsansvaret på en arbetsplats ligger enligt Arbetsmiljölagen 3 kap. paragraf 7 d i första hand på den som råder över arbetsplatsen. Då ni äger lokalerna bör ni anses som de som har rådighet, men också den som hyr kan sägas ha rådighet över den arbetsplats som den hyr.

Samordningsansvaret kan överlåtas till någon som bedriver verksamhet på samma arbetsplats. Ni kan alltså avtala om att överlåta ansvaret. Bestämmelsen utgår från att det är hela ansvaret som överlåts. Av bevisskäl bör en sådan överlåtelse vara skriftlig även om inget krav på skriftlighet framstår av lagen.

Exakt vad samordningsansvaret omfattar anges inte närmare i lagen och beror på storlek, komplexitet och typ av verksamhet som bedrivs på arbetsstället. Det bör omfatta att tidsplanera arbetena på arbetsstället så att ingen skadas, att se till att gemensamma skyddsanordningar inrättas och underhålls och att gemensamma skyddsregler utfärdas samt klargöra vem som har ansvar för olika skyddsanordningar. Att dela upp ansvaret för olika delar för arbetsmiljön i ett skriftligt avtal kan vara en del i att uppfylla samordningsansvaret.

//Johan Holm, forskare i arbetsmiljörätt, Umeå universitet.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2024-04-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!