Allt om arbetsmiljö logga
Fråga experten

Vem ska göra skyddsronden?

Ett skyddsombud och jag har ”fastnat” i en diskussion ang. vilka som ska delta i en skyddsrond. Normalt sett är detta inget problem utan då är det arbetsledaren på avdelningen och SO som gör ronden. Nu är dock arbetsledaren föräldraledig och hans ”försteman” har blivit utsedd till ersättare. SO vill dock inte genomföra skyddsronden med ersättaren utan hävdar att det enligt regelverket är arbetsledarens chef eller en annan arbetsledare som ska ta över ronden eftersom ersättaren är ”metallare” precis som SO och inte chef. Jag anser att ersättaren och SO ska göra ronden som vanligt.

Publicerad: 2014-11-13

Fråga: Ett skyddsombud och jag har ”fastnat” i en diskussion ang. vilka som ska delta i en skyddsrond. Normalt sett är detta inget problem utan då är det arbetsledaren på avdelningen och SO som gör ronden. Nu är dock arbetsledaren föräldraledig och hans ”försteman” har blivit utsedd till ersättare. SO vill dock inte genomföra skyddsronden med ersättaren utan hävdar att det enligt regelverket är arbetsledarens chef eller en annan arbetsledare som ska ta över ronden eftersom ersättaren är ”metallare” precis som SO och inte chef. Jag anser att ersättaren och SO ska göra ronden som vanligt.
Finns det några regler som styr detta? Skyddsronden genomfördes till sist av en arbetsledare från en annan avdelning, huvudskyddsombudet och ersättaren men vad är det som gäller?

SVAR: Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön sådan den uppkommer genom arbetsprocesserna, som antingen - och helst -ska planeras under hänsynstagande till arbetsmiljön eller i efterhand korrigeras så att godtagbara förhållanden råder. Skyddsronden är en del av detta ansvar, och den ska alltså arrangeras av arbetsgivaren eller någon i arbetsledande ställning som delegerats ansvar för arbetsmiljön. En anställd kan således inte vara ersättare.

Publicerad: 2014-11-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!