Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

2. Förebygg genom att vara aktiv!

AVSNITT 2: RÄTT ATT DELTA I PLANERING

Publicerad: 2010-08-25

Din viktigaste uppgift som skyddsombud är att medverka till att förebygga arbetsskador. Ett bra sätt att förebygga dessa är att vara aktiv då arbetsgivaren planerar förändringar.Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att delta i planering. Rätt att delta då arbetsgivaren upprättar de handlingsplaner som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rätten finns inskriven i 6 kap 4§ arbetsmiljölagen. Som skyddsombud har du rätt att delta i planering av nya och ändrade lokaler, vid ändring i arbetsorganisationen, vid införande av nya anordningar, arbetsmetoder, arbetsprocesser samt ämnen. Ett skyddsombud har också rätt att delta då arbetsgivaren upprättar handlingsplaner. Hindrar din arbetsgivare dig att delta har du rätt till skadestånd enligt 6 kap.  10-11 §§ i arbetsmiljölagen.

Skyddsombudsskola-100825ny5

Bakgrunden till planeringsrätten är att skyddsombud med sin närhet till arbetstagarna och sin speciella kunskap har värdefulla erfarenheter som arbetsgivaren kan dra nytta av.  Några exempel finns i AFS 1982:3 Ensamarbete och AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning. Om arbetsgivaren lyssnar på sitt skyddsombud, har denne bättre möjlighet att skapa en säker arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) finns flera exempel på att ett skyddsombud ska medverka i planering. Den viktigaste uppgiften är att skyddsombud deltar då arbetsgivaren upprättar handlingsplaner (se Arbetsmiljölagen 6 kap 4 §).

Många skyddsombud undrar när de har rätt att delta i planeringsarbetet.
Du har rätt att delta ”i varje stadium i planeringen som är av betydelse från arbetsmiljösynpunkt”. Detta uttryck finns i lagens förarbeten och kom fram i Arbetsdomstolens dom nr 70/07.

Ett stort och luftigt mat- och pausrum med ljusinsläpp skulle tas bort och ersättas med ett mycket sämre rum. Elektrikerförbundets skyddsombud informerades inte om förändringen och inbjöds inte att delta i planeringen på ett tidigt stadium. Denne kände sig då hindrad. Arbetsgivaren påbörjade sin ombyggnad utan att skyddsombudet hade deltagit. AD fann därför att skyddsombudet hade hindrats.

Skyddsombudet och Svenska Elektrikerförbundet fick vardera 35 000 kronor i skadestånd. En slutsats som man kan dra är att skyddsombud har rätt att delta i alla stadier i planering som kan påverka arbetsmiljön.

Några råd:

1.\tBerätta för din arbetsgivare, att du har som uppgift att delta i olika slag av planering. Syftet är att du skall komma med synpunkter så att planerade ändringar inte leder till ohälsa eller olycksfall.

2.\tOm du inte får delta i sådan planering, skall du vända dig till din fackliga organisation. Den har då rätt att begära skadestånd. Om din fackliga organisation har kollektivavtal med arbetsgivaren skyddas du även av förtroendemannalagen.

Publicerad: 2010-08-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!