Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

2. Gör er inte beroende av eldsjälar

Projekt är en del av vardagen för Therese Lundgren på Urkraft. Hon har ständigt några på gång. Här är hennes tips.

Publicerad: 2012-01-16

Urkraft är en organisation som jobbar för att få ut arbetslösa och långtidssjuka på arbetsmarknaden genom olika satsningar som ofta är EU-stödda. Så här kan ett typiskt projekt se ut, berättar Therese Lundgren.
–?Vi placerar ungdomar hos företag för att de ska få praktik och helst ett fast jobb. Vi var inte nöjda med hur det fungerade; företagen kände att de blev för ensamma om ansvaret. Och själva förstod vi inte varför ungdomar inte var anställningsbara.

Terese Lundgren

Projektets mål blev att ta reda på mer om vad praktikanterna behövde lära sig, knyta företagen närmare till Urkraft – och få fler att anställa.

Början blev ett möte med de inblandade företagen, arbetsförmedling och utbildare.
–?Vi berättade om våra mål och bad om synpunkter. Och vi bildade en grupp som skulle träffas cirka en gång i veckan.

Gruppen började med att reda ut vad företagen ansåg att praktikanterna konkret borde lära sig, t ex vad varukännedom innebär. Syftet var att ta fram checklistor där man kunde pricka av praktikanternas kunskaper.Förutom att mötas var gruppen ute på arbetsplatser för att testa checklistorna.

Försök att välja rätt personer till arbetsgruppen från början – välj de som visar intresse och har erfarenhet, rekommenderar Therese Lundgren. Det är också viktigt att deltagarna har mandat från sina organisationer att fatta beslut.
–?Det blir trögt om alla måste gå hem och fråga sina chefer innan de kan säga något bestämt.

Gruppen träffades under tre månader. Fastställ en tidsplan, uppmanar Therese Lundgren och lägg in avstämningar så att ni ser att det ni säger ska bli gjort också blir det.

Det är inte alltid inte helt lätt att få deltagare att vilja medverka i arbetsgrupper, konstaterar hon.
–?Vi kan ju inte betala dem för nedlagd tid. Samtidigt tycker jag att det är bra, för tar de sin egen tid blir engagemanget större.

Bestäm tidigt kriterier med vars hjälp ni kan mäta om ni lyckas, säger Therese Lundgren.
–?I det här exemplet var det att se hur många som faktiskt fick anställning och enkäter som mätte företagens nöjdhet.

Om arbetet i arbetsgruppen säger hon att det är viktigt att alla bidrar, att man inte gör sig beroende av eldsjälar.
–?De kan verka användbara – men om de slutar riskerar projekten att haka upp sig.

Att se till att alla är delaktiga betyder följa upp att folk gör det de åtar sig. Visar det sig att någon inte gör något, utan rimliga skäl – byt ut personen, det blir för tungt för övriga gruppen annars. Kolla också att inte någon har för mycket att göra.

Det är viktigt att försöka få andra att gilla det ni gör, rekommenderar hon. Sprid resultaten och vänta inte nödvändigtvis tills allt är klart.
–?Ta gärna udda grepp, istället för att bjuda in till en föreläsning kan man ordna en vårfest, det gjorde vi och det blev väldigt lyckat.

Hur gick det då för projektet? Det blev framgångsrikt, visar utvärderingarna. Bl a finns det nu checklistor med de kompetenser som företag tycker är viktiga, fler får jobb och de inblandade är nöjdare.
–?Nu blir det mycket tydligare vad olika praktikanter kan och inte kan. Klarar någon allt utom stressen när det är kö i kassan, kan arbetsgivaren ändå vilja anställa.

Therese Lundgren har varit projektledare i tio år, vad är huvudlärdomen?
–?Att man måste vara flexibel i sitt tänk. Räkna med att förändringar inträffar hela tiden. Och det är viktigt att vara lyhörd. För oss innebär det att lyssna på dem som är experter och inte börja med att t ex berätta hur vi tycker att praktik ska gå till. Och gör er inte beroende av konsulter. Vi har haft nytta av konsulter i tidiga skeden av projekt, använd dem som hjälp till självhjälp.

Publicerad: 2012-01-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!