Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

4. Det finns en brist – vad gör du?

AVSNITT 4: EN ARBETSMILJÖFRÅGAS VÄG

Publicerad: 2010-08-25

Du upptäcker som skyddsombud att det är för stressigt på jobbet, att era lokaler är mögliga eller att många av dina arbetskamrater har fått ont i nacke, axlar eller rygg. Vad gör du då?


I arbetsmiljölagen finns väldigt bra regler, som talar om för dig vad du bör göra. Jag brukar kalla reglerna för ”en arbetsmiljöfrågas väg”. Du kan läsa om dem i 6 kap 6a § i arbetsmiljölagen. Lagen finner du på Arbetsmiljöverkets webbsida, skriv ut den.

Skyddsombudsskola-100825ny3

Först ska du vända dig till din närmaste arbetsledare och berätta om problemet. Du kan begära att din arbetsgivare ska åtgärda problemet eller undersöka det. Gäller det t ex stressfrågor har du rätt att begära att denne undersöker varför dina arbetskamrater upplever stress, och sedan kan du kräva att åtgärder vidtas som minskar stressen. Din närmaste arbetsledare kanske själv har möjligheter att förbättra rutinerna så att stressen minskar. Om han/hon inte har det bör personen vända sig till sin chef, då är det dennes ansvar att försöka förändra arbetsmiljön.

Många gånger när du som skyddsombud påpekar brister kanske din arbetsledare eller din chef håller med dig, men inget händer. Då har du flera rättigheter:

  1. När du ber om en undersökning eller en åtgärd, har du samtidigt rätt att be om ett skriftligt kvitto på din begäran. Din närmaste arbetsledare är skyldig att genast ge dig ett kvitto på vilken dag som han/hon fått din begäran och vad den gällde.
  2. Du har rätt att få besked utan dröjsmål. Du har rätt att så snart som möjligt få veta vad din arbetsledare eller chef tänker göra med din begäran. Du har rätt att veta om de kommer att vända sig till företagshälsovården och be om en undersökning eller om de tänker undersöka om mer personal kan anställas. Det är svårt att säga hur länge utan dröjsmål är. Jag tycker att en till två veckor är rimligt beroende på hur svår frågan är.
  3. Din arbetsgivare är också skyldig att vidta undersökning eller åtgärd inom skälig tid. Hur lång tid det är, kan också vara svårt att säga, beroende på vad det är för problem. Jag tycker att det kan röra sig om allt från en vecka till några månader. Gäller det att sanera mögel eller förbättra en ventilationsanläggning kan det ta upp till sex månader eller mer, men om det gäller att diskutera bättre rutiner kanske det kan ske inom en månad.
  4. Om du har påpekat bristen både för din närmaste arbetsledare och för din chef och de vare sig lämnat besked eller undersökt eller åtgärdat enligt de tidsfrister som finns i punkt 2 och 3 har du rätt att vända dig till Arbetsmiljöverket (AV) och begära att det skall ta ställning. Du kan ladda ner en blankett från www.av.se. Klicka på blanketter och sean på ordet, skyddsombud för att se hur det går till att anmäla till Arbetsmiljöverket.
  5. Kanske anser AV att de inte kan ställa några krav, eftersom det saknas regler i arbetsmiljölagen eller i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). AV kan då meddela ett negativt beslut.
  6. Du kanske tycker att AV har fel. Då kan du vända dig till ditt huvudskyddsombud. Denne kan överklaga AV:s negativa beslut till förvaltningsrätt.
  7. Min erfarenhet efter att ha arbetat med arbetsmiljöfrågor i nästan 30 år är att det är mycket få arbetsgivare som önskar driva en fråga ända till förvaltningsrätt. Det brukar leda till att arbetsgivaren ofta vidtar de åtgärder som skyddsombudet kräver eller åtminstone en del av dem.
  8. Tänk på att alla arbetsledare och chefer inte känner till en arbetsmiljöfrågas väg. Se till att de får utbildning om denna fråga. Du har rätt att ta upp denna fråga i skyddskommittén.Och om du inte vill använda dig av en arbetsmiljöfrågas väg, kan du istället begära att den brist som du vill påtala diskuteras i skyddskommittén. Enligt 6 kap 6a§ i arbetsmiljölagen har du rätt att ta upp vilken arbetsmiljöfråga som helst i skyddskommittén.

Om du arbetar inom kommun eller landsting kan du ta upp frågan i ett samverkansorgan om det tillika är skyddskommitté. Tänk på att din insats kan leda till att färre arbetskamrater skadar sig. Det gynnar inte bara dem utan också din arbetsgivare.

Publicerad: 2010-08-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!