Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

7. Skyddsombud/ arbetsmiljöombud

AVSNITT 7: VAR RÄDDA OM ORDET SKYDDSOMBUD!

Publicerad: 2010-08-25

På våra arbetsplatser kan det finnas många olika slags ombud t ex skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsplatsombud, graviditetsombud, miljöombud, säkerhetsombud. Det är bara skyddsombud/arbetsmiljöombud som har stöd i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Kom ihåg det!


Skyddsombudsskola-100825ny1

Det är viktigt att ordet skyddsombud/arbetsmiljöombud används vid kontakter med Arbetsmiljöverket, vid överklaganden till förvaltningsrätt och det kan få betydelse vid en tvist i Arbetsdomstolen.

Problem kan uppstå om den fackliga organisationen utser arbetsplatsombud som de vill skall ha ett skyddsombuds befogenheter och skydd, utan att ordet skyddsombud framgår klart vare sig för den som valts eller för arbetsgivaren.
De som utses till skyddsombud har en mycket stark rättslig ställning. De får sina grundläggande rättigheter direkt från arbetsmiljölagen, från arbetsmiljöförordningen och från vissa av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Om skyddsombudet är utsett av facket skyddas ombudet också av förtroendemannalagen och kan få utökade uppgifter och skydd med stöd av särskilda arbetsmiljöavtal eller samverkansavtal.

Med stöd av arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att:
• delta i planering.
• att vända sig till Arbetsmiljöverket.
• kräva beslut i arbetsmiljöfrågor.
• rätt att överklaga beslut.
• rätt till betald utbildning.
• rätt att stoppa ett arbete.
Den som hindrar ett skyddsombud kan tvingas betala skadestånd.

Förutsättningen för att skyddsombud skall få dessa rättigheter är att de utses till skyddsombud och att arbetsgivaren underrättas om valet. Den fackliga organisationen skall anmäla valet till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren är också skyldig att sätta upp ett anslag på arbetsplatsen om vilka som är skyddsombud. Arbetsgivaren kan då anslå att Lena Andersson är skyddsombud/arbetsmiljöombud. Ett skyddsombud som inte utses till skyddsombud kan omfattas av förtroendemannalagen, men inte av arbetsmiljölagen. Ibland utser facken en arbetsmiljösamordnare som inte är skyddsombud. Arbetsmiljösamordnare har som uppgift att samordna arbetsmiljöfrågor inom facket. Den utsedde kan omfattas av förtroendemannalagen men inte av arbetsmiljölagen. Det kan bli förvirrande för en arbetstagare att göra skillnad mellan en arbetsmiljösamordnare och ett skyddsombud.

Inom kommun och landsting utser vissa förbund arbetsplatsombud. Inom vissa förbud skall dessa personer vara både förhandlare i samverkansfrågor enligt medbestämmandelagen och skyddsombud. Inom andra förbund är de endast förhandlare. Det kan vara svårt för arbetsgivare och för arbetstagare att veta att ibland är arbetsplatsombudet även skyddsombud och i andra fall inte. Förutsättningen för att ett arbetsplatsombud också skall vara ett skyddsombud är att facket gör en protokollsanteckning att arbetsplatsombudet Bo Svensson tillika är skyddsombud och att facket underrättar arbetsgivaren om denna protokollsanteckning.

Publicerad: 2010-08-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!