Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

8. Tag reda på vad du kan göra

AVSNITT 8: SKYDDSOMBUDSRÄTT OCH ARBETSTID

Publicerad: 2010-08-25

Antalet sjukskrivna p.g.a stress har ökat. En del av den stressen kan bero på att övertidsarbetet har ökat.

Skyddsombudsskola-100825

Många jobbar mer än 40 timmar i veckan. Inom vissa sektorer har begrepp som övertid avtalats bort i utbyte mot högre lön. I dag talar vi också om det gränslösa arbetet. Det innebär bl.a. att arbetsgivaren inte bryr sig om var arbetet utförs eller när det utförs bara det blir gjort. Vissa arbetsgivare förväntar sig att anställda alltid skall var tillgängliga på mobiltelefon. Ett Sif-skyddsombud från Nyköping föreslog på en kurs att det var dags att förhandla om rätt till fritid istället för rätt till reglerad arbetstid.

Vilka möjligheter har då skyddsombud att medverka till att förebygga arbetsskador p.g.a. att arbetstiden i vissa fall kan tyckas vara gränslös. Skyddsombud har många rättsliga befogenheter att påverka arbetstiden. Som skyddsombud har du rätt att delta i planeringen av ändrad arbetsorganisation enligt 6 kap 4§ Arbetsmiljölagen. Du har t.ex. rätt att komma med synpunker till din arbetsgivare om denne förväntar sig att personalen skall ha sina mobiltelefoner på även under fritiden.  Som skyddsombud har du rätt att kräva undersökning enligt 6 kap 6a§ Arbetsmiljölagen. Du kan t ex kräva att arbetsgivaren genomför en undersökning där arbetstagarna tillfrågas anonymt hur många timmar i veckan som de arbetar, hur ofta de svarar på telefon på sin fritid och hur de upplever att alltid vara tillgängliga.

Som skyddsombud har du rätt att kräva åtgärd från din arbetsgivare enligt 6 kap 6a§ Arbetsmiljölagen om du finner att många att dina arbetskamrater blir sjukskrivna p.g.a. utmattning, utbrändhet eller trötthet. Din arbetsgivaren är också skyldig att underrätta dig om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ditt skyddsområde enligt 6 kap 4§ Arbetsmiljölagen. Du har också rätt att ta del av handlingar och få upplysningar som du behöver enligt 6 kap 6§ Arbetsmiljölagen. Det innebär att om det finns många som är sjukskrivna p.g.a utmattning, trötthet o.s.v. har du rätt att få veta det av din arbetsgivare. Du har rätt att få veta t.ex. hur många som har arbetsskador. Du skall vara med då arbetsgivaren fyller i blanketten om arbetsskada till försäkringskassan. Du har inte rätt enligt gällande regler att få ta del av namnen på alla dem som är sjukskrivna eller genomgår rehabilitering. Här gäller regler om sekretess för individerna. Tanken är att ni sedan skall ta upp en diskussion om hur detta slag av skador skall förebyggas.

Som skyddsombud kanske du säger att arbetstiden är en förhandlingsfråga som du har svårt att lägga dig i. Det är rätt. Arbetstidsfrågor är mycket mer problematiska att komma åt än andra arbetsmiljöfrågor. Det beror på att arbetsgivaren och den fackliga organisationen har rätt att förhandla om ökat övertidsuttag eller att avtala bort övertiden. Man kan säga att skyddsombud företräder arbetstagarnas liv och hälsa medan de fackliga företrädare som förhandlar om undantag från arbetstidslagen företräder arbetstagarnas möjlighet till högre lön. Det finns en inbyggd konflikt mellan liv och lön. Skyddsombudets uppgift är att företräda arbetstagarnas liv och hälsa. Därför är det viktigt att skyddsombud har en nära dialog både med dem som de företräder och med de fackliga företrädare som genomför arbetstidsförhandlingarna.

Om du anser att arbetstidsfrågorna är ett stort problem, har du också rätt att vända dig till Arbetsmilljöverket och begära undersökning eller åtgärd enligt 6 kap 6a§ arbetsmiljölagen.

Men kom ihåg följande:

  1. Har din fackliga organisation avtalat bort arbetstidslagen med stöd av kollektivavtal har Arbetsmiljöverket inte någon tillsyn över arbetstidsfrågor. Då måste du som skyddsombud ställa krav med stöd av arbetsmiljölagen istället t.ex att den arbetsorganisation ni har gör att ni blir stressade eller sjuka. Brott mot kollektivavtal tar de fackliga förhandlarna hand om.
  2. Du kan dock som skyddsombud hänvisa till arbetsmiljölagen om du är missnöjd med förläggningen av arbetstid t.ex om du anser att dina arbetskamrater tvingas arbeta för länge utan paus och rast. Arbetsmiljöinspektionen och Arbetsmiljöverket har t ex tvingat bussbolag att ge anställda kortare pauser efter ett par timmars körning trots att det fanns kollektivavtal.
  3. Har ni inte avtalat bort arbetstidslagen kan ni få stöd av Arbetsmiljöinspektionen om arbetsgivaren brutit t.ex mot övertidsreglerna. En arbetsgivare har inte rätt att ta ut övertid såvida det inte uppkommer ett tillfälligt behov. Då har arbetsgivaren rätt att ta ut sammanlagt 200 timmar övertid per år. Tillsynsmyndigheten kan också ge dispens på ytterligare 150 timmar per år. Brott mot övertidsreglerna kan leda till att arbetsgivaren tvingas betala mycket höga övertidsavgifter.

Publicerad: 2010-08-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!