Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

Bygg en etisk infrastruktur

KARTA. En etisk infrastruktur minskar förekomst av mobbning på arbetsplatsen visar forskning. Men vad är det och hur bygger man en sådan? Vi visar hur.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2022-11-24

Den etiska infrastrukturen kan ses som en karta för hur arbetsplatsen kan vägledas att motverka mobbning. Foto: Adobe Stock

Begreppet etisk infrastruktur ger en slags karta som kan vägleda arbetsplatsen i arbetet mot mobbning.
– Tidigare har man ofta pratat om alla delar separat, policyer för sig, medarbetarundersökningar för sig, kulturen för sig. Etisk infrastruktur är ett begrepp som logiskt förklarar hur de olika beståndsdelarna hänger ihop och hjälper till att konkretisera vilka delar en arbetsplats behöver jobba med, säger Kari Einarsen lektor vid Handelshögskolan i Bergen.

Kari Einarsen. Foto Privat

Hon forskar på hur etisk infrastruktur påverkar förekomst av mobbning på arbetsplatsen. Begreppet är relativt nytt och har tidigare används inom affärssammanhang. Att använda begreppet i samband med kränkande särbehandling var Kari Einarsen först med att göra när hon skrev sin avhandling 2018. I riktlinjerna för hur arbetsgivare ska arbeta mot förekomst kränkande särbehandling som Myndigheten för arbetsmiljökunskap gav ut 2021 finns begreppet nu med.

– Hela strukturen ska vägleda alla i organisationen till att ta etiska beslut eller undgå att ta oetiska beslut. Allt hänger samman med allt och du måste jobba på flera nivåer.

Hela strukturen ska vägleda alla i organisationen till att ta etiska beslut eller undgå att ta oetiska beslut.

-

Etisk infrastruktur består av dels de formella systemen, dels de informella systemen i organisationen. De formella systemen består av de officiella kanalerna för kommunikation, utbildningar, medarbetarundersökningar och de formella sanktionerna kring oetiskt beteende som arbetsplatsen har, till exempel varningar eller omplacering.
– Det är viktigt att alla på arbetsplatsen vet vilka konsekvenser man kan förvänta sig om kränkande särbehandling förekommer.

De informella systemen handlar om hur efterlevnaden av policyerna faktiskt är ute på arbetsplatsen.
– Vilken kultur har vi, hur kommunicerar vi med varandra, hur beter vi oss när någon blir utsatt för något, förklarar Kari Einarsen.

De båda systemen hänger nära samman och är beroende av varandra. Grunden är de formella systemen som måste vara på plats först.

Därefter börjar det stora arbetet att få ut riktlinjerna i organisationen och se till att de följs.
– Där är ledarnas beteende avgörande, de måste föregå med gott exempel, säger Kari Einarsen.

Att använda bilden av den etiska infrastrukturen kan hjälpa för att se om någon del saknas eller fungerar dåligt. Kanske fungerar det informella systemet, personalen säger ifrån men ledningen tar inte tag i varningen och inget händer. Eller så finns policys på plats men ingen vågar säga ifrån.
– Det informella systemet kan bestå av en tystnadskultur – då är de formella riktlinjerna särskilt viktiga, säger hon.

Syftet med den etiska infrastrukturen är att skapa förutsägbarhet. Att det finns förtroende för hur dessa frågor hanteras på arbetsplatsen är avgörande. När det finns tydlighet kring vilka beteenden som är okej i organisationen och vilka konsekvenser det blir för den som mobbar, skapar det trygghet på arbetsplatsen och förekomsten av olika former av kränkande särbehandling blir lägre visar forskning.

 

Gör såhär

Formella system

  • Grunden är riktlinjerna-börja där. Vilka personer bör vara med och utforma , involvera fler, till exempel skyddsombud, det skapar bättre förankring. Ansvaret ligger alltid på arbetsgivaren. 
  • Tydliggör vilka beteenden som är önskvärda och vilka konsekvenserna blir för den som beter sig på annat sätt. Prata om vad mobbning är. Olika generationer kan ha olika uppfattning. Tydliggör vad just er arbetsplats menar att mobbning är.
  • Utbilda i riktlinjerna och gör det innan krisen är ett faktum. Utbildningen i sig har en förebyggande effekt. Fundera på vilka personer som behöver extra utbildning för att hantera mobbning exempelvis hr och skyddsombud.
  • Ta upp frågor om kränkande särbehandling i medarbetarenkäter och medarbetarsamtal.

 

Informella system

  • Chefer och ledare måste föregå med gott exempel för att signalera att riktlinjerna är viktiga. Ledning och skyddsombud behöver vara ute på arbetsplatsen och lyssna. Ställ frågor om hur det är.
  • Hur är tilltalet på arbetsplatsen. Hur ofta är det okej att skämta om en viss person till exempel? Argumentet att ” någon bara är sådan” och låta saker passera är att godta ett olämpligt beteende.
  • Var uppmärksam på att jargong och dåliga skämt inte behöver vara illa menat men kan upplevas som mobbning av den som blir utsatt.
  • Säg ifrån när någon blir utsatt för mobbning men se upp med gruppens sanktioner. Det löser inget att till exempel stänga någon ute.

Källa: Kari Einarsen

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-11-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!