Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

Mät belastning och se risker i tid

ERGONOMI Aldrig har det varit så lätt att mäta belastning. Numera finns också en lista över var gränsen för riskfylld belastning går. Använd dessa och förebygg i tid, råder forskarna.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2023-05-22

Mätning av arbetsbelastning med hjälp av elektroder och sensorer. Foto: AMM SYD

När forskarna mätte hotellrumsstädares belastning visade det sig att alla de som undersöktes hade för hög belastning i överarm och handled. Forskarna använde sensorer och elektroder som fästes på kroppen. Mättekniken ger svar på i vilken hastighet en rörelse sker, i vilka vinklar och med vilken muskelbelastning.

På nästan alla delar som mättes visade sig städarna ha nivåer på belastning som överskred de rekommenderade gränser som forskarna tagit fram. Forskarna konstaterade att dessa städare hade en väldigt hög risk att drabbas av belastningsskador och risken kunde konstateras även innan de fått smärta och besvär.

Camilla Dahlqvist Foto: Dijana Popovic

Camilla Dahlqvist är forskare och specialist biomedicinsk analytiker på Arbets-och miljömedicin Syd och var en av forskarna i studien om hotellrumsstädarna. Hon arbetar idag för att förbättra tekniska metoder för att mäta arbetsbelastning.

– Viss belastning är svår att göra en subjektiv bedömning på, som till exempel hur snabbt man gör rörelser i handleden. Med tekniska mätmetoder blir det lättare att upptäcka ohälsosam belastning och ju tidigare desto bättre.

Jämfört med andra bedömningsmetoder för belastning, som till exempel observationsmetoder eller självrapportering, ger teknisk mätteknik ett objektivt mått, förklarar Camilla Dahlqvist.

– När man har en siffra på belastning så brukar det vara lättare att ha en dialog med arbetsgivaren om att det faktiskt finns en risk med en särskild arbetsuppgift, säger hon.

Arbets- och miljömedicin Syd har tagit fram så kallade åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning. Det är nivåer som visar gränser för när olika typer av belastning riskerar att bli skadliga.

ÅTGÄRDSNIVÅER

  • Nivåer för ohälsosam belastning finns i rapporten Åtgärdsnivåer mot belastningsskada.
  • Om dessa överskrids anser forskarna att exponeringen är oacceptabel och det är stor risk för belastningsskada.
  • Sök på rapportens namn på sodrasjukvardsregionen.se/amm

Åtgärdsnivåerna bygger på mätning och forskning som Arbets- och miljömedicin Syd gjort de senaste 30 åren på 60 olika yrken där de bland annat analyserat samband mellan den fysiska arbetsbelastningen och risken för sjukdom.

Till exempel kan det handla om värdet för hur framåtböjt huvudet är vid arbetet eller med vilken hastighet som handleden rör sig. Om värdet på mätningarna överskrider åtgärdsnivåerna finns hög risk för belastningsskada.

Helst skulle forskarna se ett lagstiftat gränsvärde för belastning, precis som det finns för olika farliga ämnen.

– Med ett gränsvärde skulle arbetsmarknaden tvingas att se över belastningen på ett annat sätt än vad man gör idag och man skulle troligen hitta många arbetsplatser med för hög belastning. Med ett gränsvärde tror jag att arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen skulle minska, säger Camilla Dahlqvist.

Forskarnas åtgärdsnivåer kom redan 2017 men är fortfarande inte särskilt kända utanför forskarvärlden och ännu mäts det inte i någon större omfattning runt om på arbetsplatserna. Camilla Dahlqvist tror att det kan bero på att mätteknikerna tidigare varit tidskrävande och krångliga.

Men mycket har hänt och de tekniska mätmetoderna har blivit både enklare och billigare. Arbets- och miljömedicin Syd håller kurser i mätmetodik och hyr ut mätutrustning till självkostnadspris. De skyddsombud och arbetsgivare som vill kan göra en mätningar.

– Bäst är dock att vända sig till företagshälsovården som kan göra mätningen eftersom vi rekommenderar att man går en kurs hos oss först, säger Camilla Dahlqvist.

Ju mer lätthanterliga metoderna blir desto fler förväntar sig forskarna kommer att mäta belastning.

– I kombination med de föreslagna åtgärdsnivåerna så har man en bra metod för att bedöma belastning, säger Camilla Dahlqvist.

Gör såhär

  • Ta tag i tidiga tecken När en arbetstagare säger till om att hen har känning i kroppen någonstans, se det som en tidig indikation och undersök om detta kan bero på arbetet.
  • Gör undersökning Be företagshälsovården göra en mätning eller mät själv. Mätutrustning går att hyra på AMM Syd, att gå en mätkurs är då rekommenderat.
  • Mät på mer än en person Olika personer får olika resultat, till exempel kan längd påverka. Mät inte på dem som har ont, de kan ha ändrat sitt sätt att arbeta på grund av detta.
  • Mät under flera dagar Belastning kan skilja sig åt under olika dagar, vissa dagar kanske är tyngre, andra lättare. Särskilt viktigt är detta om det är ett varierat arbete.
  • Skilj på män och kvinnor Generellt har män större muskelmassa än kvinnor. Om en kvinna och en man gör samma arbetsuppgift så använder kvinnan oftast en större andel av sin maximala förmåga än vad mannen gör.
  • Se upp med risk Det finns inga garantier för att belastningar under åtgärdsnivåerna är riskfria. Det finns en individuell variation i känslighet som innebär att vissa individer riskerar skada på en lägre nivå.

Foto: AMM SYD

Publicerad: 2023-05-22

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!