Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

Förändringsnycklar till hälsa

”Anpassningsförmåga är förmodligen livets mest utmärkande egenskap… ingen av de stora krafterna i naturen är så framgångsrik, som den alerthet och förmåga till förändring, som vi kallar Liv.” Nobelpristagare Hans Selye, stress (1950)

Publicerad: 2011-02-09

När det gäller hälsa, skulle man kunna säga, att den som anpassar sig bäst vinner. Anpassning, som Hans Selye beskrev som ”livets mest utmärkande egenskap”, uppnås effektivast genom ett välfungerande nervsystem.

Ett konstruktivt koncept kring hälsa är enligt min mening;

hur god din hälsa är beror på din kropps förmåga att kunna tolka, hantera och anpassa sig till omgivningens stress. Varje sekund koordinerar din inneboende intelligens via ditt nervsystem miljoner processer för att din kropp skall anpassa sig till omgivningen och upprätthålla balansen.

Budskapet är enkelt – din och dina barns hälsa kommer inifrån och föds ur din tro, dina tankar och handlingar idag!

Sanningen är att du når din optimala hälsa när du själv tar ansvar för den och ditt liv.

För de flesta av oss är vår hälsa en produkt av år av ihopsamlade livsstilsrelaterade faktorer, både bra och dåliga. Dessa faktorer skapas utifrån vad vi äter, vår inställning till vårt arbete, stressnivåer, motion, hållning, familjeband och andra relationer. En fascinerande studie gjord i Kalifornien under 20 år visade att de mest spridda välfärdssjukdomarna; diabetes, hjärtsjukdomar, cancer och ledbesvär, hade direkta kopplingar till grundläggande livsstilsfaktorer.

Många av oss tror att stora drastiska förändringar är nödvändiga för en hälsosammare livsstil. Forskningen har dock visat att små förändringar gjorda under lång tid är mycket kraftfulla.

Vi kan lära oss från individer som klarat att överleva svåra omständigheter kring sin hälsa. Några kännetecken på dessa människor som klarat av att få till genomgripande förändringar är följande:

1. Tron att det finns en övergripande intelligens som sköter deras kropp och som alltid har en positiv intention för dem. Ingenting mystiskt med denna intelligens, det är den samma intelligens som sköter matsmältningen, låter hjärtat slå och vår andning ske. De resonerade att de på något sätt separerat det liv de levde från den intelligensen. Att låta sig själva komma i samspel och följa den intelligensen var ett första steg till ökad kongruens i sitt liv.

2. De resultat de fått i sina liv, inklusive sin sjukdom, var ett resultat av deras leverne. Deras agerande och tankar hade över tid slutligen lett fram till ett alltför obalanserat liv som genererat deras sjukdom. De valde därför att tänka att om de förändrade sina tankar så skulle det även förändra deras kroppar.

3. De sa att de behövde omskapa sig själva. De behövde tänka i nya banor, för att bli någon annan. De startade ställa sig själva frågor, såsom ”hur skulle det vara att vara lycklig?” ”Vad skulle jag behöva ändra kring mig själv då?” ”Vilka människor i historien ser jag upp till och vilka kvaliteter och särdrag har de?”. De började förändra hur de tänkte och därmed hur deras hjärna fungerade.

Om vi kan få vår hjärna att aktiveras i nya sekvenser, mönster och kombinationer, då ändar sig även vårt sinne. Om vi kan återskapa det samma mönstret varje dag, så kommer vi skapa mer permanenta förändringar i vår hjärna som även visar sig i vår kropp.

Övning:

Vad är sant för dig kring ovan punkter och vad behöver bli sant för att stödja dig till den hälsa du önskar?

Publicerad: 2011-02-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!