Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

Hur påverkar ditt förhållningssätt ditt liv?

Din inställning till tillvaron har stor inverkan på din hälsa. Dina tankar och sinnesstämningar påverkar kroppen och hur du mår. Med ditt förhållningssätt kan du påverka dina reaktioner. Därför är ditt förhållningssätt en nyckel till att åstadkomma förändringar i livet.

Publicerad: 2010-11-30

”Om du tror du kan göra en sak eller om du tänker att du inte kan göra en sak, så har du rätt” -Henry Ford

What do you see?

Vad ser du att det står i bilden ovan? För somliga står det evil (ondska) för andra står det good (gott). Nu kan du förmodligen läsa båda…

Hur vi tolkar den information vi ständigt exponeras för varierar beroende på vilket ”filter” vi har. Det kan kallas förhållnings sätt, perspektiv, valda sanningar, inställningar, övertygelser, attityder, fördomar, tro mm. Ett samlings namn för allt detta är presuppositioner. De för antaganden som vi gör medvetet eller omedvetet i varje given situation.

En historia om tre stenhuggare som arbetade med att hugga stenar till bygget av en katedral. Alla tre var sysselsatta med exakt samma sak, men när de tillfrågades om vad de höll på med blev svaren olika:

– Du ser väl att jag hugger sten, svarade den förste argt.

– Jag förtjänar levebrödet till mig själv och min familj, blev den andres svar.

Den tredje stenhuggaren svarade:
– Jag bygger en fantastisk katedral!

En upplevelse går att förhålla sig till från så många olika perspektiv.

När var du senast med om något där dina presuppositioner påverkade situationen till ett oönskat resultat och till ett önskat resultat?

Det är väl dokumenterat att man kan få effekter av läkemedel som saknar verksamma substanser, så kallad placebo. Enligt den allmänna teorin om hur placebo fungerar, beror effekterna till stor del på positiva förväntningar. Även det motsatta är sant, negativa förväntningar påverkar, vilket kallas nocebo.

Det ironiska är att när man befinner sig i ett stresstillstånd och verkligen skulle behöva skifta perspektiv, det är då som man är som mest låst och minst flexibel att skifta förhållningssätt. Oddsen för att själv kunna ta sig ur stresstillståndet ökar ju mer man känner sig själv, samt om man har verktyg till buds för att kunna skifta situationen.

Här är en enkel övning för att träna dig att skifta perspektiv.
För varje tanke och känsla du har som du tolkar som ett problem, ställ dig frågan

”Vad är precis rätt med det här?”
”Vad mer är möjligt?”
”Hur blir det bättre än så här?”

Vilka presuppositioner behöver du för att uppnå det du önskar?

Titta på ovan video och lär dig mer genom de bilder som jag pratar om och hjärnans funktion.

”Tanken kan förflytta berg” – Gammalt talesätt

Publicerad: 2010-11-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!