Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

Projekt kan bli fälla för kvinnor

Kvinnliga projektledare har skäl att se upp. De råkar oftare än män illa ut om satsningen misslyckas. Det säger professor Lennart Svensson.

Publicerad: 2012-04-17

–?Det finns en övertro på projektledaren som frälsare, som stark och drivande ska lotsa satsningen i hamn. Det är lite märkligt eftersom synen på chefen som räddande ängel annars tonats ner, tycker professor Lennart Svensson, som länge forskat om projekt.

Projekt kan bli fälla för kvinnor

Projektledarrollen är alltför ofta omöjlig, varnar han. Det som krävs för att lyckas är starka och intresserade ägare, en styrgrupp att bolla med och att det finns tankar om hur resultatet ska tas om hand.

Saknas stöd, mandat och intresse på arbetsplatsen riskerar du att få skulden vid ett misslyckande. Särskilt kvinnliga projektledare som är internt rekryterade råkar illa ut, visar Lennart Svenssons forskning.
–?Vi blev överraskade av skillnaden. Vi studerade en satsning som skulle leda till bättre hälsa i arbetslivet. Det lyckades inte, media fick tag i pengarullningen och ställde ledningen till svars. Den gjorde sig oanträffbar och skyllde ifrån sig.
I?stället för att göra anställda friska blev de kvinnliga projektledarna sjukskrivna?…
Han har sett flera exempel på att de trakasserats.

Könsskillnaden berodde inte på skillnader i ledarstil, utan på att kvinnor oftare än män var internt rekryterade, hade svagare position och var mindre vana vid maktspel. De blev kvar efter projektet, ibland illa sedda om de uppdagat missförhållanden.

Projekt är könsmärkta, dvs kvinnor jobbar oftare med kompetens, arbetsmiljö och hälsa – ämnen som sällan ses som strategiska.
–?Män jobbar med större projekt, hälsobokslut, nya samverkansformer, sådant som intresserar ledningen mer.

När kvinnorna inte fick stöd från styrgruppen reagerade flera med att ta ett större ansvar, i?stället för att larma och säga att förutsättningarna saknades. Men det är alltså farligt att bli isolerad med ett projekt.

Det är alltför vanligt att de startas på lösa boliner, på initiativ av konsulter, för att någon i staben fått en idé eller för att det finns pengar att göra av med. Ägarna tar inget ansvar för satsningen.
–?Detta är huvudorsaken till dåligt resultat, det är inte projektledarens eventuella brister.

Ett råd är alltså: tänk till innan du accepterar att leda.

Tidigare avsnitt i projektskolan:

Publicerad: 2012-04-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!