Allt om arbetsmiljö logga
Guiden

Skydda fostret från jobbrisker

GRAVID Berätta att du är gravid så tidigt som möjligt. Då kan arbetsgivaren ta sitt ansvar och hantera risker. Det råder Andreas Viklund, specialistläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Text : Ann Patmalnieks

Publicerad: 2024-05-20

Informera om graviditeten så kan arbetsgivaren ta sitt ansvar för arbetsmiljön. Foto: Adobe Stock

Buller, kemikalier och nattarbete. Det är bara några av de risker som finns i arbetsmiljön vid graviditet. För att få koll på hur allvarliga de är krävs ofta specialistkunskaper. På Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm finns sådana kunskaper. Hit kan egenföretagare och anställda utan företagshälsovård vända sig med frågor kring graviditet. Här görs också utredningar om Försäkringskassan begärt det.

En vanlig fråga är när man ska informera arbetsgivaren, säger specialistläkaren Andreas Viklund.

– En del tycker att det känns för tidigt att berätta i början av graviditeten. Men vi råder dem att göra det direkt. Har man informerat kan arbetsgivaren ta sitt ansvar.

Dessutom är vissa risker som störst under de första månaderna, påpekar han.

– Ofta är fostret som känsligast för kemiska risker i början av graviditeten. Man har bland annat sett påverkan på IQ vid små mängder bly.

Andreas Viklund. Foto: Ann Patmalnieks

Det måste tas särskild hänsyn till gravida, det räcker inte att se över arbetsmiljön i stort, betonar Andreas Viklund.

– Det bästa vore om all arbetsmiljö alltid vore säker för gravida och foster men i praktiken är det omöjligt. Det finns så många arbeten där riskerna inte går att ta bort, utan man måste sätta ribban högre för gravida.

En risk som omvärderats på senare år är nattarbete.

– Fram till nyligen sades det att det i allmänhet inte innebar någon stor risk att arbeta nätter som gravid. I den nya forskningen ser vi risker för för tidig födsel eller missfall vid omfattande nattarbete. Det gör att vi rekommenderar kvinnorna som ringer till oss att inte arbeta mer än ett nattpass per vecka.

Buller är en annan risk som Andreas Viklund lyfter fram.

– Om hörselskydd behövs är bullernivån oftast för hög för gravida. Lågfrekvent buller fortleds extra bra genom bukvägg och fostervatten till fostret, och det skyddar inte fostret att kvinnan använder hörselskydd.

Hög bullerexponering medför en risk för hörselskador och låg födelsevikt hos barnet, något som kan vara ett tecken på att fostret inte har utvecklats som det ska.

När risker ska förmedlas till gravida gäller det att hålla två tankar i huvudet samtidigt, säger Andreas Viklund. Gäller det buller är det å ena sidan så att på gruppnivå ökar risken för hörselskador med någon procentenhet, något som kan leda till att många fler barn föds med hörselskador. Å andra sidan behöver det inte betyda att risken är mycket hög för den enskilda kvinnan.

– Det kan vara lugnande för en kvinna som redan arbetat i en bullrig nivå.

Centrum för arbets- och miljömedicin får inte lika ofta frågor från gravida som jobbar inom vården, eftersom de brukar kunna vända sig till företagshälsovård. Men inom vården finns mycket att se upp med, som röntgenstrålning, cytostatika och frekventa tunga lyft, det sistnämnda kopplat till för tidig födsel och missfall.

Obekväma arbetsställningar som blir ännu mer obekväma när magen växer får de också frågor om. De kan innebära belastning för kvinnan, men om belastningen är låg eller måttlig så behöver det inte alltid medföra risk för fostret.

Handlar det däremot om tyngre belastning, tunga lyft, tryck mot magen eller att klättra i höga ställningar är det värre, säger Andreas Viklund.

– Ställningsbyggare ska ha säkerhetssele som fångar dem, men det kan ändå bli ett fall på några meter och det rycker till.

Centrum för arbets- och miljömedicin håller just nu på att ta fram ett webbverktyg, främst riktat till barnmorskor och läkare. Där ska det gå att skriva in ett yrke och få fram risker under graviditet, indelat i tre nivåer. Tidigast om ett år är verktyget klart.

GÖR SÅ HÄR

  • Undersök. Arbetsgivaren är skyldig att genast ta reda på om det finns risker och i så fall eliminera dem. Går det inte, omplacera till annat arbete. Om det inte är möjligt har kvinnan rätt till ersättning från Försäkringskassan.
  • Förbjudet. De här jobben ska gravida inte alls ha: dykeriarbete och annat arbete under förhöjt tryck, rök- och kemdykning, visst gruvarbete under jord, arbete med vissa smittämnen, blyarbete, joniserande strålning (dosgränser finns).
  • Individuellt. Gör en individuell bedömning av riskerna. Hur ser exponeringen ut för just den här kvinnan? Det ska även tas hänsyn till medicinska riskfaktorer, till exempel diabetes, högt blodtryck eller tidigare graviditetsproblem.
  • Kemiska risker. Foster och barn är särskilt känsliga för påverkan av bly, kvicksilver, kadmium, lösningsmedel, cytostatika, narkosgaser, kolmonoxid, passiv rökning, polyaromatiska kolväten och avgaser.
  • Fysikaliska faktorer. Buller – risk för låg födelsevikt och hörselproblem hos barnen. Joniserande strålning kan orsaka fosterskador, ökad risk för cancer och försenad mental utveckling.
  • Fysisk belastning. Undvik frekvent tung belastning och arbete som medför helkroppsvibrationer. Det kan leda till för tidig födsel. Olämpliga arbetsställningar är främst en risk för belastningsskador för kvinnan och kan i vissa fall medföra en risk för fostret.

MER INFO!

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare

Laddar

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2024-05-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!